Bookmark and Share
 


Brug af elektrisk overfladestimulation til lindring af fantomsmerter

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mere end 18 år gammel.
  • Hånd, arm, ben amputeret eller perifer nerveskade under rygmarvsniveau

Op til 50-80 % af personer med amputationer oplever smerte i den del af kroppen, der er amputeret.  Dette fænomen kaldes fantomsmerte. Man ved ikke helt i dag, hvorfor fantomsmerter opstår, og da de kan være svære at behandle, kan disse smerter nedsætte personens livskvalitet. Formålet med dette studie er at undersøge om elektrisk stimulation kan nedsætte eller afhjælpe dine fantomsmerter.  

For at deltage i forsøget skal du være over 18 år og have gennemgået en amputation af én eller begge arme under skulderleddet, eller én eller begge ben under hofteleddet, eller du skal have en perifer nerveskade under rygmarvsniveau som forårsager lammelse i arme eller ben. Du skal opleve kraftige fantomsmerter mindst én gang om ugen.

 Forsøget vil forløbe over en periode på tre måneder. Du skal deltage i to indledende samtaler og fire indledende målinger. Derefter vil du skulle møde 2-5 gange pr. uge i fire uger for at modtage den elektriske stimulation. Hver enkelt forsøgssession vil tage højst 3 timer.

På to dage skal vi måle dine hjernesignaler og på disse dage kan sessionen vare op til 5 timer.

Under forsøgene vil vi påføre dig forskellige sekvenser af elektrisk stimulation. Du vil blive bedt om at fortælle, hvordan du oplever dine fantomsmerter før og efter. Derudover vil vi optage dine hjernesignaler med overfladeelektroder og med en skanningsteknik.

Du kan modtage kompensation for dine transportudgifter. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredje land.

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20140061 (v1, Tillægsprotokol no 2).

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: NJ:N-20140061
 


Winnie Jensen
Aalborg Universitet 
Fredrik bajers vej 7d
9220 Aalborg
Tlf: 99407520 
WJ@hst.aau.dk