Bookmark and Share
 


FORSØGSDELTAGERE KENDT MED MIGRÆNE UDEN AURA SØGES TIL (Hovedpineforskning)

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 50 år gammel.
  • Vejer mellem 50 og 100 kg.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
  • Hjerte-karsygdomme af enhver art inkl. i hjernens kar, lungesygdomme, sindslidelse, misbrug, andre sygdomme af enhver art som af den undersøgende læge skønnes relevant for deltagelse i undersøgelsen.

Har du MIGRÆNE UDEN AURA Forsøgspersoner SØGES TIL (Hovedpineforskning)

 

Forsøgsdeltagere mellem 18-50 år søges til et videnskabeligt forsøg.

Formålet med studiet er at opnå øget viden om kuliltes hovedpineudløsende egenskaber samt påvirkning af hjernens kar og blodgennemstrømning.

 

Baggrund

Det er velkendt, at kulilte fremkalder hovedpine, men mekanismerne bag er endnu ikke fuldt forstået. Kulilte er en gas som udover ved indånding også produceres naturligt i kroppen. Studier viser, at naturligt produceret kulilte er involveret i smerte signalering i kroppen.

Hos mennesker er det vist, at kulilte indånding øger hjernens blodgennemstrømning med ca. 26% ved en kulilte koncentration på 20%. Hvorvidt der er en sammenhæng mellem kuliltes hovedpinefremkaldende effekt og effekten af kulilte på hjernens kar og gennemblødning er uvist.

Vi vil derfor i et hovedforsøg systematisk undersøge hovedpineudløsende egenskaber af kulilte samt måle effekten af kulilte på diameteren og strømningshastigheden i en stor pulsåre i hjernen, blodgennemstrømningen i ansigtshuden samt diameteren i en pulsåre i tindingen og ved håndleddet.

Hvor & hvornår: På hverdage fra kl.08.00 på Dansk hovedpinecentret, Rigshospitalet-Glostrup, Ndr. Ringvej 57 indgang 8, 6 sal, 2600 Glostrup.

 

Hvor tidskrævende: Du skal først møde til en forundersøgelse (ca. 1 time). Herefter vil studiet strække sig over 2 dage af ca. 3-5 timer hver.

 

Ubehag: Indånding af kulilte forventes at udløse forbigående hovedpine. Der skal tages blodprøver via et prik i huden. Der er ingen risiko forbundet ved forsøgene.

Der gives en ulempegodtgørelse på 200 kr. pr. time, totalt ca. 2500 kr. (skattepligtig B-indkomst). Vi dækker desuden transportomkostninger.

 

Krav: Du skal være rask og veje mellem 50 og 100 kg, alder 18-50 år. Du må ikke lide af for lavt blodtryk, lungesygdomme, hjertesygdom eller andre væsentlige sygdomme.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske Komité, Journal nr: H-16021497  06-juli-2016

 

Med venlig hilsen

Hashmat Ghanizada,

Læge

Dansk hovedpinecentret, Rigshospitalet-Glostrup,

Ndr. Ringvej 57 indgang 8, 6 sal, 2600 Glostrup.

Henvendelse på:

Tlf. 38 63 34 70 + 51447278 (træffes bedst ml. kl. 8-14 på hverdage, ellers Send en mail til mig med dit navn, alder, og mobil nr.).

E-mail: hashmat.ghanizada@regionh.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-16021497
 


Hashmat Ghanizada
Dansk hovedpine center
Nordre Ringvej 57 Indgang 8, 5 Sal, Rum 511
2600 Glostrup
Tlf: 38633470
hasharia@gmail.com