Bookmark and Share
 


Astmamedicins effekt på hjertelungefunktionen hos voksne født med ventrikel septum defekter – VENTI studiet

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 30 år gammel.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
  • Du må ikke lide af en medfødt hjertesygdom, lungesygdom eller på anden måde være kronisk syg. Du må heller ikke være gravid eller ammende.

Baggrund:

På Hjerte-Lungekirurgisk forskningsafsnit Aarhus Universitetshospital, Skejby, går vi i gang med et nyt forskningsprojekt, hvor vi søger raske forsøgspersoner mellem 18 og 30 år. Projektets formål er at undersøge hjerte- og lungefunktionen under fysisk arbejde og i hvile hos voksne patienter, født med et lille hul i mellem hjertets pumpekamre. For at sammenligne resultaterne til denne gruppe af patienter, søger vi raske, voksne kontrolpersoner.

 

Hvem kan deltage?

Du kan deltage, hvis du er rask og er mellem 18-30 år gammel. Du må ikke lide af en medfødt hjertesygdom, lungesygdom eller på anden måde være kronisk syg. Du må heller ikke være gravid eller ammende.

 

Hvornår og hvor?

Du indkaldes to gange og gennemgår de samme undersøgelser begge gange. Inden hver undersøgelse vil du skulle tage 8 pust fra en almindelig astma spray (Ventoline) eller en placebo spray. De vil være tilfældigt givet ved enten første eller andet besøg. Projektet foregår på Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T og Børneafdeling A, Aarhus Universitetshospital, Skejby.

 

Undersøgelser:

Ved besøgene foretages flg. undersøgelser:

 

1.       Lungefunktionstest uden medicin

Dette vil være forskellige puste- og vejrtrækningsøvelser gennem et mundstykke. Du vil ikke blive udsat for nogen skadelig påvirkning.

 

2.       Døgn EKG måling

Du vil skulle bære en døgn EKG måler i 48 timer efter første besøg og 24 timer efter andet besøg. Dette indebære at gå med nogle påklistrede elektroder, mens du gennemgår din normale daglige rutiner.

 

3.       Ligge-stå test

En test hvor du har døgn EKG måleren på mens den måler din hjerteaktivitet i liggende hvile og ved hurtig bevægelse til oprejst position.

 

4.       Maksimal konditals test.

Dette er en konditest på en motionscykel hvor man cykler 10-15 minutter indtil udmattelse. Du vil desuden få målt din fedtprocent og muskelmasse inden første besøg. Ved at deltage i dette projekt har du muligheden for at opnå et unikt indblik i din hjerte- og lungefunktion. Du vil også bidrage til ny viden vedrørende den hyppigste medfødte hjertefejl som potentielt vil bidrage til bedre livskvalitet hos disse patienter.

 

Deltagelse i projektet er fuldstændig frivillig. Der vil blive udbetalt kørselsgodtgørelse efter gældende retningslinjer. Har du spørgsmål og/eller lyst til yderligere information, er du meget velkommen til at henvende dig via e-mail, telefon eller sms.

 

Vi glæder os til at høre fra dig!

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-153-16
 


Christian E Rex og Filip CA Eckerström
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensen Blvd. 99
8200 Aarhus N
Tlf: +45 40 30 60 23
venti.trial@gmail.com