Bookmark and Share
 


Søger raske kontrolpersoner til projekt om diabetes og psoriasis

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 75 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 18 og 35.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
Har du lyst til at deltage i et lægevidenskabeligt projekt om sammenhængen mellem diabetes og psoriasis?

 

Vi er en forskningsgruppe fra Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital som forsker i diabetes. Vi arbejder bl.a. med undersøgelser af fedt- og sukkerstofskifte hos mennesker. Vi vil spørge, om du vil være med i et videnskabeligt forsøg, der beskæftiger sig med sammenhængen mellem psoriasis og diabetes.

 

Projektet består af en kort forberedende almindelig helbredsundersøgelse samt to forsøgsdage; den første af ca. 2 timers varighed og den anden af ca. 7 timers varighed.

 

På forsøgsdag 1 vil du få sukkervand gennem et drop og ved hjælp af blodprøver bestemmes det, hvor meget insulin du laver. Du får målt din kropssammensætning af fedt og muskler ved en scanning, og dit fedtindhold i leveren bestemmes ved en speciel form for ultralydsscanning.

 

På forsøgsdag 2 vil du få foretaget en grundig undersøgelse af dit fedt- og sukkerstofskifte. Du vil få sukkervand og insulin gennem et drop og ved hjælp af blodprøver bestemmes din krops følsomhed for insulin. Din energiomsætning vil blive målt via din udåndingsluft og der vil blive taget 2 små vævsprøver af hhv. fedt- og muskelvæv i lokalbedøvelse. Vævsprøverne vil senere blive analyseret for komponenter af betydning for fedt- og sukkerstofskiftet.

 

Vil du medvirke, er du rask og har du ikke forekomst af diabetes i den nærmeste familie, så kontakt venligst:

 Medicinstuderende Nikolaj Ulrik Friis
Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital
Tlf.: +45 2294 7374

E-mail: nikolaj.ulrik.friis.01@regionh.dk / nufriis@gmail.com

 

Ved kontakt bedes du huske at oplyse om navn, alder, højde, vægt samt kontaktinfo.

  

Undersøgelsen foregår på Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital.

Transportudgifter dækkes ved dokumentation.

Ulempegodtgørelse: kr. 1.500,00 (skattepligtigt honorar).

 

 

 (Projektansvarlig er overlæge, ph.d. Heidi Storgaard)

 

Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden (H-16033772) og af Datatilsynet (J. nr.: 2012-58-0004).

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-16033772
 


Nikolaj Ulrik Friis
Center for Diabetesforskning, Medicinsk afdeling, Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup
Tlf: 22947374
nikolaj.ulrik.friis.01@regionh.dk