Bookmark and Share
 


Leverfunktionen undersøges på Århus Universitetshospital

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 35 og 65 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 18.5 og 24.9.
  • Drikker op til 1 genstande dagligt.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

Raske forsøgspersoner søges til undersøgelse af leverfunktioner 


Vi ønsker med projektet at undersøge en række leverfunktioner hos patienter med fedtleversygdom, som ikke skyldes alkohol. I den forbindelse har vi brug for en kontrolgruppe af raske forsøgspersoner. 


Undersøgelserne udspiller sig over to dage, begge dage af ca. 6 timers varighed.

 

1. dag: udføres en pustprøve hvor der skal drikkes et glas væske og opsamles udåndingsluft. Samme dag udføres en undersøgelse af omsætningen af mælkesukker (galaktose) ved indsprøjtning af dette i en blodåre og blodprøvetagning fra en øreflip og urin opsamles ved vandladning. Desuden laves en særlig ultralydsskanning af leveren. 

2. dag: udføres undersøgelse af leverens evne til at omsætte aminosyren alanin og farvestoffet ICG. Alanin gives i drop over nogle timer, ICG gives også via dropadgang, men over få minutter. Der tages løbende blodprøver via dropadgang og opsamles urin ved vandladning. 

Herudover tages almindelige blodprøver til vurdering af lever, blod mv. 


Du skal: 

- Være over 18 år 

- Have et BMI under 25 

- Drikke under 10 genstande alkohol ugentligt 

- Ikke tidligere have haft et alkoholoverforbrug 

- Være rask, uden kroniske sygdomme 

- Ikke være på fast medicin 


Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Midtjylland. 


Der ydes et skattepligtigt honorar på 600 kroner/dag, i alt 1200 kroner. 


Ring venligst 7846 3033 (sekretær, mandag-torsdag 9.00-14.00) eller skriv til ple@clin.au.dk. 


Med venlig hilsen 


Projektansvarlige læger 

Michael Sørensen og Peter L. Eriksen 

Afdeling V, Århus Sygehus, NBG 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:53906
 


Peter Eriksen
Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V, Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 1 C, 1. sal
8000 Aarhus C
Tlf: 78464076
ple@clin.au.dk