Bookmark and Share
 


Er du rask og har du lyst til at deltage i et lægevidenskabeligt projekt om arvelig diabetes?

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 25 og 50 år gammel.
  • Vejer mellem 50 og 90 kg.
  • Har et bmi på mellem 20 og 26.

Vi er en forskningsgruppe fra Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital som forsker i diabetes (sukkersyge). Vi arbejder blandt andet med en arvelig diabetesform (HNF1A-diabetes el. MODY type 3). Vi håber, at du vil være med i et videnskabeligt forsøg, der beskæftiger sig hermed.

Projektet består af i alt syv dage, en screeningsdag på ca. 2 timer og 6 forsøgsdage af ca. 5 timer (startende om morgenen). Forsøgsdagene fordeles over cirka tre måneder. På forsøgsdagene vil du indtage en tablet med et lægemiddel til behandling af diabetes og modtage infusion af sukkervand og væske med de naturlige tarmhormoner GIP og GLP-1. Forsøget vil bidrage til vores viden om og forhåbentlig på sigt kunne forbedre behandling af en speciel form for arvelig diabetes.

 

Vi søger raske forsøgspersoner, hvis forældre og evt. søskende ikke har type 1 eller 2 diabetes. Vil du medvirke så kontakt venligst nedenstående for mere information:

 

Læge Alexander Sidelmann Christensen (Tlf.: 61671662)

E-mail: alexander.sidelmann.christensen@regionh.dk

 

Projektansvarlig professor, overlæge, dr. med. Tina Vilsbøll


                                 

Undersøgelsen foregår på Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital.

Ulempegodtgørelse: kr. 3.200,00 (skattepligtigt honorar).

 

Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden

(H-16038140).

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-16038140
 


Alexander Sidelmann Christensen
Center for Diabetesforskning
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup
Tlf: 61671662
axchristensen@gmail.com