Bookmark and Share
 


Kvinder efter overgangsalderen og mænd over 50 år med knogleskørhed søges til forskningsprojekt om behandlingspause med lægemidlet Prolia

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mere end 50 år gammel.
  • Diagnosticeret med knogleskørhed og behandlet i mindst 2 år med lægemidlet Prolia

Baggrund og formål

Knogleskørhed er karakteriseret ved lav knoglemasse og nedsat styrke af knoglevævet. Dette medfører en øget risiko for knoglebrud. En hyppigt anvendt behandling af knogleskørhed er lægemidlet Prolia. Undertiden kan langvarig behandling af knogleskørhed give alvorlige bivirkninger i form af brud på lårbenet eller sår i kæben. Derfor vælger man undertiden at holde en pause med behandlingen. Hvis behandling med Prolia stoppes ses imidlertid tab af den knoglemasse, som er opbygget under behandlingen, hvorfor en pause med Prolia ikke kan tilrådes.

Vi vil undersøge, om en indsprøjtning med et andet lægemiddel mod knogleskørhed (Aclasta) kan modvirke dette tab af knoglemasse.  Der findes allerede retningslinjer for, at man efter behandling med Aclasta i visse tilfælde kan holde pause.

 

Tidspunkt og varighed

Forsøget varer højst 30 måneder og kræver maksimalt 14 besøg på sygehuset. I forbindelse med forsøget vil der blive foretaget en generel helbredsundersøgelse, lavet knoglescanninger og taget blodprøver. Sygehusbesøgene vil være af ca. ½-1 times varighed.

 

Kompensation for deltagelse

Der refunderes udgifter til transport for deltagerne, men derudover ydes ikke økonomisk kompensation


Godkendelser

Projektet er godkendt af Datatilsynet, Videnskabsetisk Komité for Region Midtjylland og Lægemiddelstyrelsen.

 

Kontaktoplysninger 

Hvis du har lyst til at deltage i forskningsprojektet, vil vi bede dig kontakte:

Læge, ph.d.- studerende Anne Sophie Sølling

Telefon: 24779599 hverdage mellem kl. 8- 14

E-mail: zolarmab@auh.rm.dk 

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte Anne Sophie Sølling, hvis du har yderligere spørgsmål.

 

Find mere information på forskningsprojektets hjemmeside:

http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/medicinsk-endokrinologisk-afdeling-mea/til-fagfolk/forskning1/zolarmab/   


Forsøgsansvarlige

Læge, ph.d.- studerende Anne Sophie Sølling

Læge, ph.d. Torben Harsløf 

Professor, dr.med., ph.d., overlæge Bente Lomholt Langdahl

Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Tage-Hansens Gade 2, 8000 Aarhus C

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-366-15
 


Anne Sophie Sølling
Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Tage-Hansens Gade 2
8000 Aarhus C
Tlf: 24779599
annesoel@rm.dk