Bookmark and Share
 


Personer med migræne søges

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 50 år gammel.
  • Vejer mellem 50 og 100 kg.

Personer med migræne søges


Krav:

·         Du skal være mellem 18 og 50 år gammel

·         Du skal veje mellem 50 og 100 kg

·         Du skal lide af migræne uden aura

·         Du må ikke fejle noget med blodtrykket, hjertesygdom eller andre væsentlige sygdomme.


Baggrund:

MR skanning er en metode, der benyttes bl.a. til at danne billeder og målinger af hjernen. Med dette forsøg ønsker vi at benytte MR skanninger til at måle på hjernens blodårer og på stofskiftet i hjernen under hovedpine. Hovedpine fremprovokeres ved hjælp af indsprøjtning med det naturligt forekommende molekyle calcitonin gene related peptide (CGRP) på den ene af 3 forsøgsdage samt indtagelse af medicinen sildenafil, som normalt bruges ved rejsningsbesvær, på den anden af de 3 forsøgsdage. På en tredje forsøgsdag får man placebo. Stofferne gives på en måde så hverken den forsøgsansvarlige eller forsøgspersonen ved, hvilket af de to der gives på hvilken dag.
Nogle får efterfølgende en indsprøjtning med migrænemidlet sumatriptan.
Undervejs får man foretaget MR skanninger af hjernen.


Placering:

Forsøget foregår ved Hovedpineforskningen på Rigshospitalet Glostrup. Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup.


Tid:

Forsøget strækker sig over 4 separate dage, hvoraf den første er en forundersøgelse på ca. 45 min og de tre andre dage er med skanning op til 8 timer pr. dag.


Ubehag:

Provokation med henholdsvis CGRP og Sildenafil forventes at udløse hovedpine. Desuden skal der lægges et tyndt plastikrør ind i en blodåre i armen, hvori der gives CGRP, hvilket kan give ubehag på indstiksstedet og eventuelt en lille blødning (blåt mærke).
Der gives ulempegodtgørelse på 200,00 DKK pr time.


FORSØGET ER GODKENDT AF DEN VIDENSKABSETISKE KOMITÉ NR H-15019063.


Kontakt:

Hvis ovenstående har interesse kontakt da venligst:

Casper Emil Christensen, læge, Hovedpineforskningen, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet – Glostrup.

E-mail: casper.emil.christensen.03@regionh.dk │Tlf: 38 63 20 27

Samaira Younis, læge, Hovedpineforskningen, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet – Glostrup.

E-mail: samaira. younis.01@regionh.dk │Tlf: 38 63 21 76

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-15019063
 


Samaira Younis
Rigshospitalet, Glostrup
Valdemar Hansens Vej 5
2600 Glostrup
Tlf: 38632176
samaira.younis.01@regionh.dk