Bookmark and Share
 


Raske forsøgsdeltager til projekt; Svimmelhed - Balanceorganet og hjernens samspil

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 50 og 60 år gammel.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

Forsøgsdeltagere søges til det videnskabelig projekt:

 

Svimmelhed

– balanceorganet og hjernens samspil

 

Vi vil teste en ny metode, der viser hvor og hvordan hjernen bearbejder informationer fra balanceorganet. Vi vil ved hjælp af vores specialdesignede balancestol stimulere balanceorganet og efterfølgende med PET-scanninger vise, hvor i hjernen balanceindtryk bearbejdes.

Resultaterne af vores projekt vil hjælpe os til at forstå de mekanismer, der ligger til grund for patienters svimmelhed og vil bidrage til udviklingen af nye diagnostiske redskaber og behandlingsmetoder.

 

Vi søger i den forbindelse raske forsøgsdeltagere mellem 50-60 år. 

Din deltagelse vil omfatte et lægeinterview, undersøgelse af balanceorganet, MR-scanning af hjernen, stimulation af balanceorganet efterfulgt at PET-scanning. Undersøgelserne forventes at forløbe over 4 forskellige dage.

Transportudgifter i forbindelse med projektet dækkes og deltagelse honoreres med en ulempegodtgørelse på 1.500 kr. Vederlaget er skattepligtigt.

 

Er du interesseret i at medvirke som forsøgsdeltager, kan du ringe for yderligere information ved at skrive til louisedevantier@clin.au.dk eller på tlf. 61 30 60 74 i perioden 1. sep – 10. okt  2017 mellem kl. 9.00 og 16.00.


Med venlig Hilsen

Læge Louise Devantier

Institut for klinisk medicin, Aarhus Universitet

Nørrebrogade 44, byg. 10C, DNC, 2. sal 

8000 Aarhus C 

E-mail: louisedevantier@clin.au.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-135-16
 


Louise Devantier
Aarhus Universitet, Institut for klinisk medicin
Nørrebrogade 44, byg 10G, DNC, 2.sal
8000 Aarhus C
Tlf: 61306074
louisedevantier@clin.au.dk