Bookmark and Share
 


Deltagere med type-2 diabetes søges

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mere end 18 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 23 og 35.
  • Skal have haft diabetes type 2 i mindst tre måneder og må ikke være i behandling med andre antidiabetiske lægemidler end metformin.

Formålet med forskningsprojektet er at forsøge at afgøre betydningen af tarmhormonet GLP-1 for den blodsukkersænkende effekt af metformin efter et måltid hos patienter med type 2 diabetes.

Vi ønsker desuden at se på hvilke hormoner tarmens celler og de indre organer producerer efter indtagelse af et måltid. Dette sker ved blodprøvetagning. Vi vil også, ved ultralyd, måle hvorledes galdeblærens tømning og fyldning påvirkes. Til sidst ønsker vi, ved undersøgelse af afføringsprøve, at afgøre, hvorvidt metformin ændrer tarmfloraen.

Du vil få 14 dages behandling med metformin og 14 dages behandling med placebo. Du vil få foretaget helbredsundersøgelse af en læge til screeningen.
Der er i alt 5 besøg fordelt over 2-3 måneder.

For at deltage i forsøget skal du:

  • Have haft type 2 diabetes i mindst tre måneder, kun behandlet med metformin eller diæt.
  • Være sund og rask i øvrigt.
  • Have BMI mellem 23 og 35.
  • Være over 18 år.
  • Ikke have taget antibiotika i 2 mdr. op til screening.

Du vil få mulighed for at få kompensation for dine transportudgifter i henhold til gældende regler (skattepligtigt) og desuden modtage en ulempegodtgørelse (4.000 kr.) for din deltagelse i forsøget.

Hvis du ønsker mere information om forsøget kan du kontakte:
Medicinstuderende Laura Smidt Hansen, rbm568@alumni.ku.dk, tlf. 25146043, som står for den daglige udførsel af projektet.

Dette forsøg er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden.
 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-16039930
 


Laura Smidt Hansen
Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup
Tlf: 38677747
rbm568@alumni.ku.dk