Bookmark and Share
 


Raske forsøgspersoner mellem 30-60 år søges til studie af mave-tarmforstyrrelser hos diabetespatienter

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 30 og 60 år gammel.

Hvem kan deltage

Personer der:

-       Ikke har fået foretaget stor operation i maveregionen

-       Ikke er gravide eller ammende

-       Ikke lider af diabetes

-    Ikke er kendt med en sygdom, der kan påvirke passagetiden i mavetarmsystemet, fx. kronisk tarmsygdom

 

Forsøgets formål

At undersøge funktionsforstyrrelser bag mave-tarmproblemer ved diabetes. Vi vil undersøge 20 raske og 25 diabetespatienter: 

 

1.    Ved PET–skanning med radioaktivt mærket sporstof for at bestemme mængden af nervesignalstof i de indre organer, herunder tarmvæggen. Metoden anvendes til målinger af nerveforsyning af mavetarmkanalen.

 

2.    3D-Transit er magnetkapselundersøgelse, der giver information om passagetider og sammentrækningsmønstre gennem alle dele af mave-tarmkanalen. Ud fra 3D-Transit, vil vi give en forklaring på, om funktionstabet af nerveforsyningen til mave-tarmsystemet er årsag til diabetespatienters forstyrrelser i mavetarmkanalens bevægemønstre. 

 

3.    Ved at sammenligning af regionale passagetider og sammentrækningsmønstre hos raske og diabetespatienter med henholdsvis opkastning og diarre som de væsentligste symptomer, vil vi søge at beskrive forskellige kategorier af diabetisk tarmsygdom. 

 

 

Tidspunkt og varighed

Forsøgspersoner inkluderes løbende fra juli 2015 indtil marts 2019.

Der må forventes ca. 4 fremmøder på Aarhus Universitets hospital afd. V. Hvoraf et besøg er af ca. 3 timers varighed, de øvrige er kortere varighed ca. 0,5 time.

 

Sted

Aarhus Universitetshospital 

Hepato-Gastroenterologisk afdeling V

Nørrebrogade 44, bygning 7

8000 Aarhus C

 

Betaling

Du vil modtage et skattepligtigt beløb på 1500 kr. for deltagelse i både PET/CT skanning og 3D-Transit, beløbet reduceres, hvis en af forsøgsdelene fravælges.

 

Kontakt og tilmelding

 

Forsøget udføres af:

 

Læge og Ph.D-studerende, Mette Winther Andersen

Neurogastroenterologisk Enhed, Medicinsk afd. V

Aarhus Universitetshospital

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

meteader@rm.dk

 

Forsøgsansvarlig: 

Professor og læge Klaus Krogh

klaukrog@rm.dk

 

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere kan Mette Winther Andersen kontaktes. Før deltagelse vil du få yderligere skriftelig og mundtlig information.

 

Finansieret af

Forsøget er sponsoreret af Novo Nordisk, Aarhus Universitet, Svend Fældings Humanitære Fond, Højmosegård Legatet, Holger Rabitz og Hustru Doris Mary født Philipps Mindelegat samt fra Københavns Universitets Fond for Medicinstuderende, Wilhelm Frank og Angelina Franks Mindelegat, Torben og Alice Frimodts Fond, Fonden for Lægevidenskabens Fremme og Lundbeckfonden

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-54-15
 


Mette Winther Andersen
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 1C, 1. sal
8000 Aarhus C
Tlf:
meteader@rm.dk