Bookmark and Share
 


Træning af hukommelses – og koncentrationsvanskeligheder hos patienter med bipolar sygdom i remission og raske førstegradsslægtninge til patienter med bipolar sygdom

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 55 år gammel.
  • Er diagnosticeret med bipolar sygdom og er stabil, eller hvis du er rask førstegradsslægtning til en person, der lider af bipolar sygdom, danskkundskaber på modersmålsniveau, og kognitive vanskeligheder

Træning af hukommelses – og koncentrationsvanskeligheder hos patienter med bipolar sygdom i remission og raske førstegradsslægtninge til patienter med bipolar sygdom

 

Du kan deltage, hvis du:

- Er mellem 18 – 55 år

- Har danskkundskaber på modersmålsniveau

- Er diagnosticeret med bipolar sygdom og er stabil, eller hvis du er rask førstegradsslægtning til en person, der lider af bipolar sygdom

- Har kognitive vanskeligheder (f.eks. hukommelses – og koncentrationsvanskeligheder)

 

Formål med projektet

Kognitive vanskeligheder kan forekomme hos mennesker med bipolar sygdom, og for nogle vil vanskelighederne vare ved også i de stabile perioder (remission). Dette kan føre til udfordringer i dagligdagen, f.eks. med at udføre huslige pligter, at indgå i sociale relationer eller at overkomme krav på arbejdspladsen. De kognitive vanskeligheder kan derfor føre til stress, undgåelse af krævende opgaver samt forringet livskvalitet.

Nogle raske førstegradsslægtninge til patienter med bipolar sygdom oplever at have kognitive vanskeligheder, såsom hukommelses- og koncentrationsbesvær. Disse kognitive vanskeligheder er blandt andet forbundet med øget risiko for at få en psykisk sygdom. Derfor vil nye forebyggende behandlinger for hukommelses- og koncentrationsbesvær kunne hjælpe med at forbedre arbejdsfunktionen og nedbringe risikoen for psykisk sygdom.

Der findes ingen behandling for kognitive vanskeligheder. Vi ønsker derfor med dette projekt at undersøge effekten af en ny psykologisk behandling for kognitive vanskeligheder. Behandlingsformen hedder kognitiv remediering, hvilket betyder, at man træner sine kognitive evner. Behandlingen foregår i grupper, og man laver både computerøvelser, og praktiske øvelser, der minder om dagligdagssituationer, hvor man bruger sine kognitive evner (f.eks. at planlægge aftaler). Behandlingen hedder Action-Based Cognitive Remediation (ABCR), og har tidligere vist gavnlig virkning på kognition ved depression og psykotiske sygdomme. ABCR består af to ugentlige sessioner af to timers varighed over 10 uger. I ABCR skal man også lave daglig computertræning derhjemme og lave nogle individuelle, kognitivt stimulerende opgaver Vi vil sammenligne virkningen af ABCR med effekten af en samtalegruppe, hvor man mødes og diskuterer erfaringer med at lide af bipolar sygdom, eller at have en førstegradsslægtning med tidligere eller nuværende depression og mani. Samtalegruppen mødes i 10 uger, én gang om ugen i én time. Projektet udføres på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet. 


Plan for projektet

Hvis du er interesseret i at deltage, kan du kontakte psykolog, Ph.d. stud. Caroline V. Ott, hvorefter du får tilsendt en detaljeret deltagerinformation. Hvis du herefter stadig er interesseret i at deltage, vil du blive indkaldt til en informationssamtale, og efterfølgende en inklusionssamtale, hvor du afgiver skriftligt samtykke. Herefter gennemgås inklusions– og eksklusionskriterierne, og der udføres et psykiatrisk interview. Samtalen vil også indebære en kort kognitiv screening (15 minutter), som består af opgaver, der undersøger hukommelse, koncentration og opmærksomhed, da kognitive vanskeligheder er et krav for at deltage i projektet. Hvis du møder inklusionskriterierne vil du indgå i lodtrækning om enten at komme i ABCR eller pårørendegruppen.

Før gruppen starter og 2 uger efter behandlingsstart skal du blandet andet have lavet en undersøgelse af dine kognitive funktioner og en funktionel hjerneskanning.

Efter den sidste session i enten ABCR – eller samtalegruppen (uge 11) vil vi igen interviewe dig om dit humør, og give dig nogle neuropsykologiske opgaver og spørgeskemaer. Denne procedure gentages igen 6 måneder efter behandlingsafslutning, hvorefter din deltagelse er fuldt afsluttet.

 

Godtgørelse

Da du skal afsætte tid til at deltage i projektet tilbyder vi transportgodtgørelse med offentlige transportmidler og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste svarende til 100 kr. i timen op til 10 timer for de neuropsykologiske undersøgelser og MR-skanning. Kompensationen udbetales forholdsmæssigt, hvis du træder ud af forsøget før tid. Kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste er skattepligtig.

Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, så kontakt psykolog, Ph.d.stud Caroline V. Ott via nedenstående kontaktoplysninger.

 

Med venlig hilsen

 

Psykolog, Ph.d. stud. Caroline Vintergaard Ott

E-mail: caroline.vintergaard.ott@regionh.dk

Tlf. 27 28 39 09

Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Kompetencecenter for affektive lidelser, afsn. 6234

Edel Sauntes Allé 10

2100 København Ø 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: -:H-16043480
 


Caroline Vintergaard Ott
Psykiatrisk Center København
Edel Sauntes Allé 10
2100 København Ø
Tlf: 27 28 39 09
caroline.vintergaard.ott@regionh.dk