Bookmark and Share
 


Raske forsøgspersoner søges til migræne forsøg

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 60 år gammel.
  • Vejer mellem 50 og 95 kg.

Udvikling af model til at teste nye migræne-midler

 

 

Du kan deltage i dette forsøg hvis du:                              

Er rask.

Er mellem 18 og 60 år gammel.

Vejer mellem 50 og 95 kg.

Ikke kendt med hyppig hovedpine eller migræne

 

 

Baggrund:

Migræne er en meget hyppig sygdom, der har store økonomiske og sociale konsekvenser for patient og samfund. De behandlingsmæssige muligheder for det akutte migræne anfald er nogenlunde acceptable, men der resterer et meget stort behov for mere effektiv medicin med færre bivirkninger. Der er et stort behov for udvikling af eksperimentelle modeller, som kan anvendes ved undersøgelse af nye mulige medikamenter til migræne. 
Dette forsøg vil undersøge effekten af Sumatriptan (et registreret og effektivt migrænemiddel) og placebo på hovedpine som vi inducerer med det karudvidende lægemiddel Cilostazol (Pletal®).

 

Sted:

Neurologisk afd. N01, Glostrup Hospital, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.                        

 

Hvor tidskrævende                                          

Du skal møde til en forundersøgelse (ca. 1 time) samt 2 forsøgsdage. På forsøgsdagen indtager du den ene dag sumatriptan og den anden dag placebo. En time efter indtagelse af forsøgsmedicinen, indtager du Cilostazol (som højest sandsynligt vil give dig hovedpine) og derefter må du gå hjem. Hjemmefra skal du registrere din hovedpine og andre bivirkninger en gang hver 30. min til du går i seng.

                                                           

 

Der gives vederlag på 500 kr per forsøgsdag, i alt 1.000 kr skattepligtigt.

 

Er du interesseret i at deltage, kontakt da læge, ph.d. studerende Katrine Falkenberg på e-mail: katrine.falkenberg@regionh.dk                        

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: SJ-:H-15011960
 


Katrine Falkenberg
Dansk Hovedpine Center
Nordre Ringvej 57
2600 Glostrup
Tlf: 21158408
katrine.falkenberg@regionh.dk