Bookmark and Share
 


FORSØGSDELTAGERE MED KRONISK MIGRÆNE SØGES TIL NY FOREBYGGENDE BEHANDLING

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 75 år gammel.
  • Vejer op til 100 kg.
  • Kronisk migræne
Forsøgsdeltagere mellem 18 og 75 år søges til et videnskabeligt forsøg. 

Formålet med forsøget er at undersøge om sub-occipital steroid injektion (såkaldt occipitalt nerve blok) med lokalbedøvelse er effektivt til forebyggelse af kronisk migræne. 

Undersøgelsen gennemføres som et randomiseret, dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret cross-overundersøgelse. 

Baggrund
Undersøgelser tyder på en gunstig effekt af blokade-behandling (GON-blokade) hos patienter med kronisk migræne. Vi ønsker at undersøge om steroid kan øge effekten af GON-blokade. Vores undersøgelse vil være med til at klarlægge effekt og sikkerhed af GON-blokade hos patienter med kronisk migræne.

Hvor
Dansk Hovedpine Center, Rigshospitalet – Glostrup 

Hvor tidskrævende
Studiet forløber over 32 uger, hvor du vil modtage behandling over to omgange. 

Krav
Du skal lide af kronisk migræne som ikke kan behandles tilfredsstillende på anden vis, og have prøvet mindst to andre behandlinger. Du skal have lyst til at deltage i forsøget og møde op til de aftalte kontrolbesøg.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske Komité H-16020715

Ved interesse bedes du tage kontakt til
Thien Phu Do, Forskningsassistent
Dansk Hovedpine Center
Rigshospitalet – Glostrup
E-mail: thien.phu.do@regionh.dk
 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-16020715
 


Thien Phu Do
Dansk Hovedpine Center
Nordre Ringvej 57
2600 Glostrup
Tlf: 41414117
thien.phu.do@regionh.dk