Bookmark and Share
 


Har du lyst til at deltage i et lægevidenskabeligt projekt om diabetes?

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 45 og 70 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 20 og 40.

Vi er en forskningsgruppe fra Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital som forsker i diabetes (sukkersyge). Vi arbejder bl.a. med sammenhængen mellem blodsukkerniveauet og hjerterytmen. Vi vil spørge, om du vil være med i et videnskabeligt forsøg, der har til formål at belyse denne sammenhæng. Du vil indgå i en kontrolgruppe af forsøgspersoner uden type 2 diabetes.

 

Forud for deltagelse vil du blive inviteret til en screeningdag, hvor vi efter en samtale, helbredsundersøgelse og afgivelse af en urin- og blodprøve, vil afgøre om du opfylder kriterierne for deltagelse.

 

Selve projektet indebærer en enkelt forsøgsdag

Forsøgsdagen vil have en varighed á ca. 6 timer. Vi vil her først øge og herefter sænke dit blodsukker, mens vi overvåger din hjerterytme. Der vil undervejs blive taget blodprøver og udført ultralyd af dit hjerte.

 

Vil du medvirke og har du ikke type 2 diabetes, så kontakt venligst:

 

Læge Andreas Andersen (Tlf.: 31 71 77 55) hverdage mellem kl. 8 og 16.

E-mail: andreas.andersen.04@regionh.dk

 

Projektansvarlig professor, overlæge, dr. med. Tina Vilsbøll


Undersøgelsen foregår på Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital.

Transportudgifter dækkes ved dokumentation.

Ulempegodtgørelse: kr. 1000 (skattepligtigt honorar).

 

Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden (H-16046212).

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-16046212
 


Andreas Andersen
Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28, opgang 7, 3. sal
2900 Hellerup
Tlf: 31717755
andreas.andersen.04@regionh.dk