Bookmark and Share
 


Forsøgspersoner søges til forsøg om panodil og koffeins påvirkning af muskulær træthedsudvikling.

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 45 år gammel.
  • Vejer mellem 50 og 85 kg.
  • Har et bmi op til 26.
  • Dyrker mellem 4 og 25 timers motion ugentligt.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

FORSØGSPERSONER SØGES TIL FORSØG OM MUSKULÆR TRÆTHEDSUDVIKLING.

Raske mandlige forsøgspersoner søges til forsøg om sensorisk smerte feedbacks betydning for præstationsevne efter indtag af panodil og koffein.  Du skal være ikke-ryger, 18-45 år og uden kendt kronisk sygdom. Du skal være fysisk aktiv minimum 4 timer om ugen, primært i form af udholdenhedstræning (fx cykling/løb), med et kondital på over 60,0 ml/min/kg (testes ved screening).

Forsøgets formål

At undersøge muskulær funktion, præstationsevne og træthedsudvikling efter hæmning af sensorisk feedback.

Studiedesign

Du vil blive testet med en arbejdstests på kondicykel i forbindelse med administration af Panodil/koffein/placebo givet i forskellig kombination. Forsøget består af 1 screeningsbesøg (ca 1 t), 1 tilvænningsbesøg (ca 1,5) og 4 studiebesøg (ca 2,5 t hvert). Samlet strækker forsøget sig over ca. 4 uger. Ved screeningsbesøget får du bestemt kondital via konditest på ergometercykel og kropkomposition via dxa-scanning. Ved alle besøg skal du lave arbejdstest.  Ved hvert af de 4 studiebesøg udtages blodprøver før, under og efter arbejde samt tages 2 muskelbiopsier. 

Forsøget er anmeldt til Videnskabsetisk Komite (56791) og Datastyrelsen.

 

Honorar

Der gives et vederlag for de ulemper der måtte være forbundet med forsøget, samt for tabt arbejdsfortjeneste. Beløbet er på 3.000 kr. for gennemførsel af alle 5 besøgsdage. Vederlaget er skattepligtig B-indkomst. Der udbetales transportgodtgørelse. Udgår du undervejs i forsøget udbetales der et forholdsmæssigt honorar.

Er du interesseret eller ønskes yderligere information kontakt:

Kasper Eibye

Læge, ph.d.-studerende

Institut for Idræt og Ernæring

Københavns Universitet

E-mail: khe@nexs.ku.dk        


 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:56791
 


Kasper Eibye
Institut for Idræt og Ernæring
August Krogh bygningen, Universitetsparken 13
2100 København Ø
Tlf: 20459965
khe@nexs.ku.dk