Bookmark and Share
 


Forsøgspersoner søges til forsøg om astmamedicin og doping

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 45 år gammel.
  • Dyrker mellem 2 og 10 timers motion ugentligt.
  • Er ikke-ryger.

FORSØGSPERSONER SØGES TIL FORSØG OM ASTMAMEDICIN OG DOPING

Raske mandlige og kvindlige forsøgspersoner søges til forsøg om astmamedicin og doping. Du skal være ikke-ryger, 18-45 år og uden astma eller andre kroniske sygdomme. Du skal være fysisk aktiv minimum 2 timer om ugen og have et kondital på over 50 ml/min/kg for mænd og over 45 ml/min/kg for kvinder.

Forsøgets formål

At undersøge effekten af astmamedicin på fysisk præstation samt at måle udskillelsen af salbutamol i urinen (Ventoline) ved fysisk arbejde. Medicinen der anvendes, bruges normalt til behandling af astma.

Studiedesign

Du vil blive testet med en arbejdstests på kondicykel i forbindelse med administration af ventoline. Forsøget består af 6 studiebesøg varende fra 10 minutter til 2 timer per besøg. Før du indskrives i forsøget er der desuden et screeningsbesøg, der varer ca. 2 timer. Samlet strækker forsøget sig over 1-2 måneder.

Ved screeningsbesøget undersøges du for anstrengelsesudløst astma, får målt lungefunktion og bestemt kondital via en konditest på kondicykel.

Ved 5 af studiebesøgene skal du lave en arbejdstest. Derefter får du medicin udleveret af os. Der vil blive udtaget 6 blodprøver igennem hele studiet og undervejs samles urinprøver. Du skal hjemme tage medicinen og samle urinprøver.

Forsøget er anmeldt til Sundhedsstyrelsen (EudraCT: 2016-002819-18), Videnskabsetisk Komite (54221) og Datastyrelsen.

Honorar

Der gives et vederlag for de ulemper der måtte være forbundet med forsøget, samt for tabt arbejdsfortjeneste. Beløbet er på 2.000 kr. for gennemførsel af begge delforsøg. Vederlaget er skattepligtig B-indkomst. Der udbetales transportgodtgørelse. Udgår du undervejs i forsøget udbetales der et forholdsmæssigt honorar.

Er du interesseret eller ønskes yderligere information, kontakt:

Kasper Eibye

Læge, ph.d.-studerende

 

Morten Hostrup Nielsen

Adjunkt, ph.d

 

Lungemedicinsk Forskningsenhed

Bispebjerg Hospital

e-mail: bfh-sportlfor@regionh.dk

 

 

EudraCT 2016-002819-18                                                                                                                            

Videnskabsetisk anmeldelsesnr.: 54221                                          Intern protokolkode: WADA2016Sal

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:54221
 


Kasper Eibye
Institut for Idræt og Ernæring
August Krogh bygningen, Universitetsparken 13
2100 København Ø
Tlf: 20459965
khe@nexs.ku.dk