Bookmark and Share
 


Effekt af akut hypoksi på evnen til gentaget sprint arbejde

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 39 år gammel.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
  • Kondital > 60 ml/min/kg
Forsøgspersoner søges.

Du skal være:
- Mand, 18-39 år gammel
- Sund og rask, du må ikke tage medicin eller ryge.
- Veltrænet udholdenhedsatlet med kondital over 60 ml/min/kg
- Du må ikke have doneret blod i 3 måneder før forsøgsstart.

Formål
- Vi vil undersøge effekten af stigende højdepåvirkning på evnen til at udføre gentaget
sprintarbejde

Tidsplan:
- Dag 1: Du skal gennemgå en screening hvor vi måler dit kondital som skal være over 60
ml/min/kg for at du kan deltage.

- Dag 2-5: Du skal gennemgå en gentaget sprinttest bestående af 6 x 30 sekunders sprint
med to minutters pause imellem hvert sprint. Dette skal du gøre på fire forskellige dage.
Hver forsøgsdag vil foregå under forskelligt barometriske tryk svarende til hhv. havniveau,
1000m, 2000m og 3000m over havets overflade. Der vil blive målt iltoptagelse og opsamlet
blodprøver undervejs. Det vil være tilfældigt hvilken rækkefølge forsøgene udføres, og der
vil minimum være 48 timers pause mellem forsøgsdagene.

Du kan læse mere om undersøgelserne ved at skrive til undertegnede og bede om yderligere
information. Forsøgene udføres ved Institut for Idræt og Ernæring, Universitetsparken 13, 2. sal,
2100 København Ø. Der ydes 500 kr. i transportomkostninger.

Har du lyst til at deltage, kontakt da venligst undertegnede.

Ansvarlig forsøgsleder:
Lektor Nikolai Baastrup Nordsborg, Cand. Scient., ph.d.,

Ph.d. studerende Jacob Bejder, Cand. Scient.

Kontakt: jbr@nexs.ku.dk
 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17012101
 


Jacob Bejder
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
Universitetsparken 13
2100 København
Tlf:
jbr@nexs.ku.dk