Bookmark and Share
 


Kontrolpersoner søges til videnskabelig psykologisk undersøgelse af nye mødre og deres spædbørn

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er kvinde.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 45 år gammel.
  • Ikke har børn under 6 år

Har du lyst til at være med som kontrolperson i et forskningsprojekt?

Bipolar lidelse (mani og depression) er ofte forbundet med vanskeligheder i den kognitive (mentale) bearbejdning af følelsesmæssige informationer. I dette forskningsprojekt ønsker vi, at undersøge bearbejdning af følelsesmæssige signaler hos nye mødre med bipolar lidelse og hos nye mødre uden nogen aktuel eller tidligere psykisk lidelse – og hvorledes dette hænger sammen med samspillet og relationen til deres spædbørn. 

Du kan deltage i dette projekt, hvis du:

E    Er rask både fysisk og psykisk

·         Er over 18 år

·         Ikke har/har haft 1. førstegradsslægtninge (forældre/søskende) med mani/depression

·         Ikke er blevet mor indenfor de sidste 6 år

 

Undersøgelsen foregår på Psykiatrisk Center Rigshospitalet og tager ca. 2-3 timer.

 

Som forsøgsperson gennemgår du:

·         Blodprøve

·         Interviews

·         Computeropgaver i samarbejder med en psykolog

·         Hjerneskanning

·         Spørgeskemaer

 

Hvad kan jeg få ud af at deltage?

På baggrund af en tidligere undersøgelse har vi god erfaring med, at deltagere synes, det er spændende og en god oplevelse. Vi giver os god tid til undersøgelserne, vi fortæller om, hvad det er vi undersøger, og der er rig mulighed for at stille spørgsmål. Din deltagelse i undersøgelsen er meget værdifuld og en stor hjælp for os i vores arbejde med at forbedre den fremtidige hjælp til mødre med bipolar lidelse og deres børn.

 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17009045
 


Anne Juul Bjertrup
Psykiatrisk Center Rigshospitalet
Edel Sauntes Alle 10
2100 
Tlf: 27134839
anne.juul.bjertrup@regionh.dk