Bookmark and Share
 


Vi søger raske forsøgspersoner til et 3 måneders træningsprojekt

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 70 år gammel.
  • Inaktive og stor livvidde

Vi søger raske forsøgspersoner til et 3 måneders træningsprojekt

2TRAIN projektet

Er du inaktiv og har en stor livvidde, samt interesseret i et helbredstjek og få hjælp til at komme i form?  Så er træningsprojektet 2TRAIN måske noget for dig. Vi er interesserede i at undersøge, hvordan fysisk træning påvirker kroppen, dens fedtdepoter, immunforsvar og hjertekarsystem.

Tidspunkt:
De næste forsøgspersoner kan starte i løbet af september  2017, og projektet forløber over godt 3 måneder for hver enkelt deltager. Det er muligt at starte senere på året, hvis det passer bedre.  

Projektet er omfattende, idet du skal møde til 45 minutters styrke- eller konditionstræning 3 gange ugentligt på Rigshospitalet. Her vil du blive superviseret af en træner, som er uddannet indenfor idræt. Herudover skal du møde til 10 lægekonsultationer, hvor du vil få foretaget en række undersøgelser.

Undersøgelser, du vil få foretaget:

  • MR scanning af hjertet, fedtet omkring hjertet samt fedtet omkring de indre organer
  • Konditions- og styrketest
  • Undersøgelse af hvor hurtigt mavesækken tømmes
  • Blodprøver, fedtprøve (samt eventuelt frivilligt tilvalg af muskelprøve)
  • Analyse af kropssammensætningen med bestemmelse af muskelmasse og fedtprocent

Undersøgelser og metode

Interesserede deltagere vil blive udtrukket tilfældigt til en af følgende 5 grupper med 14 forsøgspersoner i hver gruppe:

Gruppe 1: Forsøgspersoner i denne gruppe skal styrketræne regelmæssigt i 3 mdr., samt modtage infusion med saltvand tre gange i løbet af forsøgsperioden.  

Gruppe 2: Forsogspersoner i denne gruppe skal konditionstræne regelmæssigt i 3 mdr., samt  modtage infusion tre gange med saltvand i løbet af forsøgsperioden.  

Gruppe 3: Forsøgspersoner i denne gruppe skal konditionstræne regelmæssigt i 3 mdr., samt  modtage infusion med et ufarligt lægemiddel, som bruges til at dæmpe betændelsesgraden i kroppen hos personer med gigt, tre gange i løbet af forsøgsperioden.  

Gruppe 4 og 5:  Forsøgspersoner i disse 2 grupper vil være kontrolgrupper, hvilket betyder at forsøgspersoner i denne gruppe ikke skal træne.

Sted:
Trygfondens Center for Aktiv Sundhed
Rigshospitalet, afsnit 7512
Ole Maaløsvej 24, 1. sal, 
2200 København N.

Honorar: 
Du vil modtage et honorar på 3500-4500 kr. for deltagelse.

TILMELDING:

http://aktivsundhed.dk/da/cfas-forskning/110-vi-soger-raske-forsogspersoner-til-et-3-maneders-traeningsprojekt

 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-16018062
 


Grit Elster
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9, section 7641
2100 
Tlf: 51446679
cfas.forsog@gmail.com