Bookmark and Share
 


Vi søger forsøgspersoner til en kontrolgruppe til vores forskningsprojekt med Parkinson syge patienter

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 60 og 79 år gammel.
  • Drikker mellem 7 og 14 genstande dagligt.
  • Ingen neurologisk lidelse, ingen nerveskade, ingen kroniske smerte som kræver dagligt smertestillende, ingen diabetes,

Opslag til rekruttering af forsøgspersoner

Titel: Undersøgelse af sensoriske anormaliteter og indsigt i objektive biomarkørs mønster ved Parkinsonpatienter.

 

Vi søger kvinder og mænd på ≥18 år, der er raske og ikke lider af kroniske smerter, og som har lyst til, at deltage i et videnskabeligt forsøg vedrørende Parkinsons sygdom. Forsøgene udføres primært på Neurologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital og en lille del foregår på Neuroradiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Forsøget, som du kan deltage i, undersøger, hvordan du opfatter berøring og smerte på dine underarme, fødder og nakke. Du mærker mild til moderat smerte, men smerten/ubehaget ophører, når forsøget afbrydes. Forsøget undersøger også for forskellige stoffer i blodet vha. en blodprøve og endvidere, fortages der en MR scanning, hvor der undersøges et bestemt område i hjernen. Dine resultater vil blive sammenlignet med tilsvarende tests udført på Parkinsonpatienter, idet vi ønsker at undersøge, om Parkinsonpatienter har ændret opfattelse af berøring og smerte. Du skal deltage i en forsøgssession, som varer omkring 2 timer og 50 minutter og som foregår på Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital og Neuroradiologisk afdeling i forbindelse med MR scanningen.

 

Hvis du opfylder følgende kriterier kan du deltage i forsøget:

 - Kvinde eller mand på ≥18 år

- Forholdsvis rask

- Ingen kronisk smerte og skal have været uden smertestillende to dage før undersøgelsen (må ikke have haft smerte i det samme område længere end tre måneder)

- Ingen nerveskade

- Ingen neurologisk lidelse

- Normal kognitiv funktion  

 

 Du kan ikke deltage i forsøget hvis du har en af følgende kriterier:

-          Diagnosticeret med diabetes mellitus

-          Psykiske sygdomme

-          Mental retarderet

-          Andre lidelser i det centrale nervesystem eller det perifere nervesystem (polyneuropati)

-          Indtagelse af alkohol 24 timer før undersøgelsen

-          Rygning 24 timer før undersøgelsen

-          Tidligere stofmisbrug

 

 Du modtager kr. 150 pr. time som betaling for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og bliver derfor indrapporteret til Skat som B-indkomst.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20170025 og Datatilsynet

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

Maria Skallerup Andersen Cand.Scient.Med.
Neurologisk afdeling (Parkinson ambulatorie)
Ladegårdsgade 5, 7 sal
Aalborg Universitetshospital, Nord
Tlf. 28 57 05 87
E-mail maria.skallerup87@gmail.com


 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: NJ-:Region Nordjylland og N-20170025
 


Maria Skallerup Andersen
Klinisk Institut Aalborg Universitetshospital
Kingosvej 18
9320 Hjallerup
Tlf: 28570587
maria.skallerup87@gmail.com