Bookmark and Share
 


Raske mænd (18-60 år, rygere og ikke-rygere) søges til specialestudie i gravitationel fysiologi

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 60 år gammel.

Raske Mænd (18-60 år) Søges til Kort Fysiologisk Studie

Har du nogensinde tænkt over, hvordan Jordens tyngdekraft påvirker dig? Spekuleret i, hvordan en rejse til Mars ville præge din krop? Undret dig over, hvordan det hjælper den moderne lægevidenskab, at astronauter lige nu svæver rundt 408 km over Jorden?

Disse spørgsmål optager mig, og gennem mit speciale ønsker jeg at bekrive sammenhængen mellem tyngdekraften og hjerte-kar systemet, samt hvordan denne viden kan bruges til at forebygge og behandle kendte problemstillinger herhjemme.

Vil du være med?

Hvem kan deltage?

Forsøgsdeltagere skal være:

·       mænd

·       18-60 år

·       raske

·       rygere såvel som ikke-ryger

 

I undersøgelsen vil IKKE kunne deltage personer, der

·       er i behandling med hjerte-karmedicin, stofskiftemedicin, antabus eller metronidazol (flagyl)

·       har en kendt overfølsomhed eller allergi overfor indholdsstofferne i Nicorette® QuickMist spray eller Glytrin® mundhulespray

·       indenfor de seneste 48 timer inden undersøgelsens start har indtaget viagra-lignende stoffer

Forsøgets formål

Hvad?

Vi vil beskrive, hvordan kredsløbssystemet opfører sig under en ændring af tyngdekraftens hydrostatiske effekt på systemet, samt ved udvidelse og sammentrækning af blodårerne.

Desuden ønsker vi at beskrive, om der er forskel i karudvidelse og/eller karsammentrækning for ryger og ikke-ryger, samt at beskrive hvordan det autonome nervesystem er involveret i sådanne ændringer.

Hvorfor?

Kendskab til kroppens ageren i de vaskulære grænseområder kan bidrage med ny viden om systemets daglige funktioner. Jo bedre systemets aktioner er beskrevet, des bedre kan mekanismerne bagom sygdomme forstås, hvilket gør dem lettere at behandle. En bedre forståelse af det vaskulære system øger desuden også muligheden for at kunne forebygge skadelige effekter påført af ekstreme forhold såsom vægtløshed eller stor acceleration. 

Hvordan?

Undersøgelsen er non-invasiv, og det vil derfor ikke blive nødvendigt at stikke i dig som forsøgsperson. Vi anvender et vippeleje til at vippe dig langsomt op til 60 og derefter langsomt tilbage til vandret. Ved vip vil vi anvende lejets fodleje samt bælter, der fastspændes omkring dine knæ og brystkasse, for at sikre et kontrolleret og forsvarligt vip. Til at skabe karudvidelse anvender vi håndkøbsmedicinen Glytrin® 0,4 mg mundhulespray (nitroglycerin), mens vi benytter håndkøbsmedicinen Nicorette® QuickMist 1 mg (nikotin) til at skabe karsammentrækning.

 

Vi vil desuden undervejs måle dit overarmsblodtryk (non-invasivt) over 24 timer op til vippetesten samt under vippetesten, hvor vi yderligere også overvåger det ved brug af en manchet på en af dine fingre. Din hjerterytme vil vi undervejs overvåge ved brug af tre EKG-elektroder klistret fast på din brystkasse.

Dit udbytte

Som forsøgsperson vil du gøre en forskel. Du bidrager til den videnskabelige forskning, hvorved du gør det muligt at indhente ny viden, der på sigt kan hjælpe til udredning af sygdomme. Dette er ikke muligt uden hjælp fra frivillige forsøgspersoner som dig. Dit frivillige arbejde vil ydermere hjælpe en specialestuderende, der ikke har mulighed for at betale vederlag til forsøgspersoner af egen lomme. Endelig vil du nyde fordel af at gennemgå et grundigt helbredscheck; i tilfældet, at vi opdager noget anormalt, vil du blive henvist til egen læge med henblik på videre udredning.

Tidspunkt og varighed

Forsøget vil foregå på Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling på Frederiksberg Hospital mandag til fredag. Du vil skulle møde op på hospitalet tre gange i alt. Første gang mødes vi for sammen at gennemgå deltagervejledningen og eventuelle spørgsmål du måtte have. Herefter vil du blive givet minimum 24 timers betænkningstid, inden du meddeler om du fortsat vil deltage i studiet. Hvis du beslutter dig for at fortsætte din deltagelse, vil du, anden gang du møder op, blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring. Denne dag vil du også få påsat døgnblodtryksapparatet på overarmen, du skal beholde dette på de næste 24 timer. Mødet denne dag forventes at tage maks. en halv time.

Dagen efter møder du igen op på Frederiksberg Hospital (tredje og sidste gang), denne gang til selve vippelejetesten. Du forventes denne dag at være velhydreret og at ikke have indtaget alkohol eller koffein indenfor de seneste seks timer. Samlet set forventes vippelejeundersøgelsen denne dag at tage to timer, fra du ankommer til du går igen. Undervejs vil du af tre omgange blive vippet op til næsten stående stilling (60), første gang uden medicinsk provokation, anden gang under påvirkning af nitroglycerin og tredje gang under påvirkning af nikotin; alle tre gang efterfulgt af en pusteprøve (en valsalvamanøvre).

Sted

Undersøgelsen vil finde sted på:

Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling

Frederiksberg Hospital

Nordre Fasanvej 57

Vej 8, Indgang 2, 1. sal

2000 Frederiksberg

Telefon: +45 38164775

Kontakt og tilmelding

Primær kontaktperson:

Alexandra Martinussen Vikner, stud.scient i Humanbiologi og M.Sc. i Space Studies

zcv873@alumni.ku.dk

 

Forsøgsansvarlig:

Niels Wiinberg, overlæge på Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling

Niels.Wiinberg@regionh.dk

 

Bemærk venligst, at projektet ikke modtager nogen kommerciel støtte eller ekstern finansiering. Undersøgelsen er drevet udelukkende på basis af frivilligt arbejde samt afdelingens normale drift, hvorfor hverken forsøgspersoner eller forsøgsansvarlige vil modtage særskilt honorering. Ingen af de involverede har nogen økonomisk interesse eller økonomisk vinding ved projektet.

 

 

 

Vi glæder os til at høre fra dig. Hvis du har nogle uddybende spørgsmål, må du endelig kontakte os.

/Niels Wiinberg & Alexandra Martinussen ViknerStudiet er godkendt af Videnskabsetisk Komité i Region Hovedstaden med protokolnummer: H-17018325 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17018325
 


Alexandra Martinussen Vikner
KU Sundhedsvidenskabeligt Institut & Frederiksberg Hospital
Randersgade 31 4 tv
2100 Copenhagen
Tlf: 28307217
alexandra.vikner@gmail.com