Bookmark and Share
 


Er du mand med type 2 diabetes og lyst til at deltage i et lægevidenskabeligt projekt?

 

Er du mand med type 2 diabetes og lyst til at deltage i et lægevidenskabeligt projekt?

Mandlige forsøgspersoner med type 2 diabetes søges til et studie af et kendt antidiabetisk lægemiddel (empagliflozin) for at vurdere, om det påvirker oxidativt stress (stress fra ilt) i kroppen med henblik på at udvikle en ny biomarkør til behandling af type 2 diabetes.

Forsøget foregår på Klinisk Metabolisk Fysiologi, Steno Diabetes Center Copenhagen, Gentofte Hospital, og indebærer 3 korte besøg: Et af ca. 1 times varighed og to af ca. 30 minutters varighed. Der skal laves 2 døgnurin-opsamlinger og udtages max. 3 blodprøver (max. 70 ml i alt). Du vil fortsætte din normale livsstil og behandling, og i 14 dage vil du foruden din normale behandling blive behandlet med empagliflozin eller placebo (ikke-aktivt lægemiddel).

Forsøget er godkendt af Lægemiddelstyrelsen (J.nr.: 2016021144), Videnskabsetisk Komité
(J.nr.: H-16017433) og Datatilsynet (J.nr.: BFH-2016-046).

Du kan deltage, hvis du er:
- Mand
- 18-75 år
- kendt med type 2 diabetes
- kaukasier (europæisk afstamning)

Du kan ikke deltage, hvis du er:
- i nuværende behandling med insulin

For tilmelding og yderligere information omkring projektet, så vil jeg bede dig kontakte:

Forsøgskoordinator:
Klinisk assistent, læge
Emil List Larsen

Klinisk Farmakologisk Afd., Rigshospitalet - Bispebjerg Frederiksberg Hospital
Klinisk Metabolisk Fysiologi, Steno Diabetes Center Copenhagen, Gentofte Hospital
Tlf. nr.: +45 40 19 84 63

Email: emil.list.larsen.01@regionh.dk

Forsøgsansvarlig:
Professor, overlæge
Henrik Enghusen Poulsen

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-16017433
 


Emil List larsen
Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup
Tlf: 40198463
e.list.larsen@gmail.com