Bookmark and Share
 


Betydningen af forskellighed i beta-2-receptor genet for energiomsætningen, kredsløbs responset og hjernens funktionsniveau under gentagen hypoglykæmi hos raske mennesker

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 30 år gammel.
  • Har et bmi op til 25.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
  • • Kaukasiske (hvide) mænd

Vi søger unge raske mænd til forsøg om betydningen af naturlig genetisk variation for det fysiologiske respons under og efter en gentagen periode med lavt blodsukker.

Formål: Hidtil har det været ukendt om forskellighed i genet kodende for beta-2-receptoren (ADRB2) har betydning under og efter gentagen tilfælde med lavt blodsukker. Projektet vil vurdere om forskellighed i genet for beta-2-receptoren har betydning for: 

1.      Kroppens energimobilisering og energiomsætning samt det kredsløbsmæssige respons under gentagne tilfælde med lavt blodsukker

2.      Opretholdelsen af normalt funktions- og bevidsthedsniveau under gentagne tilfælde med lavt blodsukker

3.      Udviklingen af nedsat følsomhed af beta-2-receptoren efter gentagne tilfælde med lavt blodsukker

                                                                   

 Inklusion kriterier

·         Hvide kaukasiske mænd.

·         Alder 18 -30 år

·         BMI < 25

·         Sund og rask uden regelmæssig brug af medicin (inklusiv brugen af beta-blokkere)

·         Utrænet eller med lav træningsaktivitet

 

Ekslusions kriterier

·         Brug af tobak, euforiserende stoffer eller alkohol forbrug over 21 genstande ugentligt.

·         Ekstrem udholdenhedstræning

·         Allergi overfor jod

·         Klaustrofobi

 

Metode: Du inkluderes blandt 200 unge raske mænd til bestemmelse af din genotype. Ud fra den enkeltes genotype vælges 32 deltagere således, at der vil være 2 grupper på 16 med hver deres sammenfaldende genotype. Som deltager i en af de to grupper vil du blive matchet i forhold til højde og vægt med en deltager fra den anden genotype gruppe. Du kan risikere ikke at blive tilbudt deltagelse i det videre forsøg efter bestemmelse af din genotype. Hvis du bliver valgt blandt de 32 deltagere der går videre i forsøget, vil du skulle gennemfører yderligere 4 forsøgsdage. Forsøgsdag 1 gennemføres med testning med adrenalin for at kende dine baselineværdier. To uger efter forsøgsdag 1 gennemføres forsøgsdag 2, 3 og 4 som 3 på hinanden følgende dage.

På forsøgsdag 1 samt 4 gennemføres adrenalin infusions test, mens du på forsøgsdag 2 og 3 udsættes for gentagne perioder med lavt blodsukker, ved hjælp af insulin og glukose infusion. Fra dag 2 til dag 4 vil du skulle overnatte på Nordsjællands Hospital.

 

Finansielle forhold og forsikring: Du vil få et skattepligtigt honorar der ved deltagelse kan beløbe sig til i alt 8.300 dkr, idet forsøgets indledende fase med afgivelse af blodprøve honoreres med 300 dkr og deltagelse i forsøgets videre forløb honoreres med 1500 dkr pr forsøgsdag for dag 1 og 4 samt 2.500 dkr pr forsøgsdag for dag 2 og 3.

 

Stedet for forsøgets udførelse: Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling H

Nordsjællands Hospital, Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød.

 

Er du interesseret i at deltage eller i yderligere information om projektet, henvend dig da til projektkoordinator Kim Zillo Rokamp.

 

Med venlig hilsen

Projektkoordinator Kim Zillo Rokamp, overlæge.

Mail: kim.zillo.rokamp@regionh.dk

Telefon: 20 75 97 79

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17017942
 


Kim Zillo Rokamp
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf: 20759779
kimzillo@hotmail.com