Bookmark and Share
 


Identificering af ”Exerkines” der medierer sundhedseffekter af fysisk aktivitet

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
 • Er mand.
 • Er rask.
 • Er mellem 25 og 35 år gammel.
 • Har et bmi på mellem 20 og 25.
 • Dyrker mellem 1 og 3 timers motion ugentligt.
 • Er ikke-ryger.
 • Ikke tager medicin regelmæssigt.

Opslag V3 29_08_2017

Mandlige forsøgspersoner søges

Kunne du tænke dig at deltage i et videnskabeligt forsøg, der har til formål at undersøge mekanismerne bag de positive sundhedsmæssige effekter af fysisk aktivitet?

Du er:

 • En rask, normalvægtig mand mellem 25 og 35 år.

 • Ikke-ryger.

 • Moderat trænet, dvs. du træner regelmæssigt (1-3 dage om ugen)

 • Villig til at afsætte 4 dage af 9 timers varighed + en screeningssamtale samt 11⁄2 time til at

  måle din kropssammensætning og bestemme dit kondital.

 • Indstillet på at afveje din kost i 3 dage før forsøgsdagene.

 • Interesseret i at deltage i et studie, der indebærer undersøgelse af insulinfølsomhed,

  maksimale iltoptagelse (kondital) og bestemmelse af din fedtprocent. Under forsøgsdagene indgår udtagelse af blodprøver, muskelbiopsier samt fedtbiopsier.

  Din deltagelse vil omfatte:

Deltagelse i en 1 testdag hvor dit kondital bestemmes samt 4 forsøgsdage af ~9 timers varighed.


Honorar gives.

Ansvarlig læge:                                                      For mere information kontakt venligst:
Erik A. Richter, professor, dr.
Med                      Kim A. Sjøberg, Post doc, PhD

Institut for Idræt og Ernæring,                             Institut for Idræt og Ernæring, 

August Krogh Bygningen                                    August Krogh Bygningen 

Universitetsparken 13, 2100 Kbh Ø                  Universitetsparken 13, 2100 Kbh Ø

                                                                                   Telefon: 30589955

                                                                                    E-mail: kasjoberg@nexs.ku.dk 


Baggrund/formål

De gavnlige effekter af fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af sygdom har vist sig at inkludere mindst 26 kroniske lidelser af både fysisk (herunder metabolisk syndrom, knogleskørhed, type 2 diabetes og kræft) og psykisk (herunder depression og stress) karakter. Det er i dag klart, at en del af forklaringen på den brede vifte af positive effekter kan tilskrives udskillelse af stoffer fra væv der er direkte påvirket under fysisk aktivitet, herunder muskelvæv (der udfører arbejdet) og fedtvæv (der forsyner musklerne med energi). Disse stoffer kaldes populært for ”Exerkines” eller ”sekretomet” - dvs. den totale mængde af stoffer, som udskilles fra et væv. Det overordnede formål med projektet er at identificere stoffer frigivet under fysisk aktivitet der potentielt kan hjælpe patienter med type 2 diabetes. Dette gøres ved en tilbundsgående analyse af ”sekretomet” fra muskler og fedtvæv under og efter et enkeltstående fysisk arbejde. Projektet udføres i samarbejde med Novo Nordisk A/S. Efter forsøget vil vævsprøver og plasma prøver sendes til Novo Nordisks forskningslaboratorier i enten Danmark, Europa, USA eller Kina, hvor indholdet af f.eks. stoffer, såsom proteiner, analyseres. Efter analyserne vil alt restvæv og plasma sendes retur til Københavns Universitet.


Hvad kræves der af dig som forsøgsperson?

Du skal være mand og mellem 25 og 35 år, normalvægtig og sund og rask. Du skal være ikke-ryger, og må ikke bruge nogen former for medicin. Derudover er du ikke bekendt med at du eller dine forældre har type 2 sukkersyge eller at du har forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesteroltal. Vi søger moderat trænede forsøgspersoner, dvs. du træner 1-3 gange i ugen, og har gjort det gennem længere tid.


Forsøget består af fire forsøgsdage udover den indledende screeningstest. De fire forsøgsdage skal adskilles af minimum 14 dages pause.

 

Det skal understreges, at der med nærværende forsøg ikke umiddelbart vil være noget personligt sundhedsmæssigt udbytte for dig som forsøgsperson. Projektet har primært et grundforskningsperspektiv, og det forventede vidensbidrag fra forsøget vurderes at overveje eventuelle gener ved prøveudtagning og det tidsmæssige forbrug for dig som forsøgsperson. Rettighederne til forsøgsresultaterne ligger hos forsøgslederen og Novo Nordisk.

 

Hvor foregår forsøget?

Forsøget foregår i August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, 2100 København Ø, 1. Sal.


Forsøgsprocedure

Før forsøgsgangene skal du ind til en screeningsdag, hvor din kropskomposition bestemmes, og du gennemfører en cykeltest. Det første vi gør denne dag er at gennemføre en DEXA scanning. En DEXA scanning giver os information om din kropssammensætning, altså hvor meget af dig der består af hhv. knogler, fedt og muskler. Det tager ca. 20 minutter at blive scannet.  Du skal være fastende, det vil sige at du ikke må have spist og drukket de sidste 10 timer før scanningen. Efter scanningen er du velkommen til at spise og drikke inden den efterfølgende test på cykel. Testen på cykelergometer skal give et mål for din maksimale iltoptagelse, hvoraf dit kondital kan beregnes. Du bliver først sat til at varme op i 20 minutter på cyklen på en let og på en moderat belastning, hvorefter belastningen øges gradvist til du ikke er i stand til at opretholde det aftalte tempo. Under testen opsamler vi din udåndingsluft, som bruges til at måle indhold af ilt og kuldioxid. Det er herigennem vi kan bestemme din iltoptagelse og dermed dit kondital. Efter opvarmningen er afsluttet tager det typisk mellem 4 og 7 minutter at gennemføre testen. Efter cykeltesten er du velkommen til at tage et bad i vores omklædningsfaciliteter. Samlet tid denne dag er estimeret til omkring 1½ time inkl. omklædning og bad. Når du har gennemgået den beskrevne screening er du klar til selve hovedforsøget som består af fire forsøgsgange som er adskilt af mindst 14 dage. Det vil være tilfældigt hvilken af de fire gange du starter med. De fire forsøgsgange (A, B,C og D) minder i overordnede træk om hinanden derfor vil den nedenstående beskrivelse starte med at gennemgå overordnede træk. Herefter uddybes det hvor de enkelte forsøgsgange adskiller sig.


Gennemgang af en forsøgsgang overordnet

Som nævnt gennemgår du i alt 4 forsøgsgange. Forsøgsgang A og B starter begge med, at du cykler i 1 time hvor vi samtidig måler din iltoptagelse. Før, under og efter arbejdet udtages der blod fra en vene og en arterie i lysken i dit ene ben og der måles blodgennemstrømning i dit ben, så vi kan udregne blandt andet hvor meget glukose (sukker) og fedt der optages i dit ben mens du cykler. Forsøgsgang D adskiller sig fra A og B ved at cykelarbejdet udføres kl 18 aftenen før forsøgsgangen. Under forsøgsgang C vil du i stedet for at skulle cykle ligge og hvile på en hospitalsseng i en time. Men der vil blive foretaget det samme målinger som beskrevet for A og B. Efter du har cyklet (A og B) eller hvilet (C og D) en time, hviler du liggende i 3 timer hvorefter der bliver indgivet insulin og glukose igennem en armvene i løbet af 90 minutter. Før, under og ved afslutningen af indgiften af insulin vil vi igen måle optagelse af blandt andet glukose og fedt i det ene ben.


Specielt ved forsøgsgang A og C: Under disse forsøgsgange vil vi før og umiddelbart efter du har cyklet (forsøgsgang A) eller hvilet (forsøgsgang C) udtage en muskelprøve (en såkaldt biopsi) fra låret i det ene ben samt fra fedtvævet omkring maven. Ligeledes vil vi udtage en muskel -og en fedtprøve før og ved afslutning af insulin indgiften. Sammenlagt vil vi altså under disse forsøgsgange tage 4 muskelbiopsier og 4 fedtbiopsier.


Specielt ved forsøgsgang D: Under denne forsøgsgang er muskelarbejdet udført aftenen før, og der udtages derfor kun muskel og fedt biopsier før og ved afslutning af insulin indgiften. Samlet altså 2 muskelbiopsier og 2 fedtbiopsier.


Specielt ved forsøgsgang B: Under denne forsøgsgang vil udtage prøver af den væske der ligger udenom de enkelte celler i både muskelvævet og i fedtvævet ved hjælp af en metode der kaldes mikrodialyse. Det vil give os mulighed for at undersøge hvilke stoffer der frigives fra muskel og fedtvæv. Dette vil vi gøre før, under og efter cykelarbejdet samt før, under og efter insulin indgiften.

 

Varigheden af en forsøgsgang er ca. 9 timer.

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-16040740
 


Kim A Sjøberg
Sek for molekylærfysiologi, institut for idræt og ernæring
Universitetsparken 13
2100 København Ø
Tlf: 30589955
kasjoberg@nexs.ku.dk