Bookmark and Share
 


Udvikling af model til at teste nye migræne-midler

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 60 år gammel.
  • Vejer mellem 45 og 90 kg.
  • Migræne uden aura

Baggrund:

Migræne er en meget hyppig sygdom, der har store økonomiske og sociale konsekvenser for patient og samfund. De behandlingsmæssige muligheder for det akutte migræne anfald er nogenlunde acceptable, men der resterer et meget stort behov for mere effektiv medicin med færre bivirkninger. Der er et stort behov for udvikling af eksperimentelle modeller, som kan anvendes ved undersøgelse af nye mulige medikamenter til migræne.
Dette forsøg vil undersøge effekten af Sumatriptan injektion (et registreret og effektivt migrænemiddel) og placebo på hovedpine som vi inducerer med det karudvidende lægemiddel Cilostazol.

 

Sted:

Neurologisk afd. N01, Rigshospitalet Glostrup, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.            

 

Hvor tidskrævende                                          

Du skal møde til en forundersøgelse (ca. 1 time) samt 2 forsøgsdage. På forsøgsdagen indtager du tablet cilostazol hvorefter du vil udvikle hovedpine. Når du får hovedpine på 4 på en skala på 0-10 eller senest efter 6 timer, får du en injektion med behandlingen (den ene dag sumatriptan og den anden dag placebo). Når du har fået behandlingen, må du gå hjem.  Hjemmefra skal du registrere din hovedpine og andre bivirkninger en gang hver 30. min til du går i seng.

                                                           

 

Der gives vederlag på 1000 kr per forsøgsdag, i alt 2.000 kr skattepligtigt.

 

 

 

 

Er du interesseret i at deltage, kontakt da læge, ph.d. studerende Katrine Falkenberg på e-mail: katrine.falkenberg@regionh.dk eller tlf.: 21 15 84 08  (hverdage mellem 9 og 17)                                     

 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17026731
 


Katrine Falkenberg
Dansk Hovedpine Center
Nordre Ringvej 57
2600 Glostrup
Tlf: 21158408
katrine.falkenberg@regionh.dk