Bookmark and Share
 


Raske forsøgspersoner søges til projekt om åreforkalkning i huden, Nefrologisk Klinik, Rigshospitalet.

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mere end 60 år gammel.
  • Ingen kendt nyresygdom og hudsygdom

Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:

  • Er mere end 60 år gammel.
  • Ingen kendt nyresygdom og hudsygdom

Titel

Vaskulære kalcifikationer i hud og underhud hos patienter med kronisk nyreinsufficiens.

 

Baggrund og formål

Mange patienter med nyresvigt udvikler åreforkalkning. Ud over de vanlige risikofaktorer såsom bl.a. rygning, forhøjet blodtryk og kolesterol, tyder forskningen på, at åreforkalkning fremmes af forstyrrelser i bl.a. kalk-fosfat-stofskiftet relateret til aftagende nyrefunktion.

Åreforkalkning ses ofte i kroppens større kar (bl.a. hovedpulsåren/aorta). En sjælden men alvorlig tilstand oftest hos dialysepatienter er kalkaflejringer i de små kar i huden, hvilket kan resultere i smertefulde behandlingskrævende sår kaldet kalcifylaksi. Årsagen til kalcifylaksi og sammenhængen med den generelle åreforkalkning er dårlig belyst.

Formålet med forsøget er at undersøge forekomsten af åreforkalkning i hudens små kar i forhold til nyrefunktion og den generelle åreforkalkning.

Forsøget omfatter både raske forsøgsdeltagere samt patienter med forskellig grad af nedsat nyrefunktion.

 

Undersøgelser

Alle deltagere får udført

·         Røntgen af hovedpulsåre (aorta) samt

·         Røntgen (mammografiteknik) af brystmuskel og underside af overarm

·         Blodprøver

·         Urinopsamling (24 timer)

·         Hudundersøgelse og vævsprøve fra huden (hudbiopsi)

·         Samtale (tidligere sygehistorie, medicinliste m.v.) samt

·         Undersøgelse (blodtryk, puls, BMI og hjertekardiogram (ekg) etc)

Undersøgelserne vil strække sig over 2 besøg á ca. 1,5 times varighed eller 1 besøg á ca. 3 timer. Urinopsamling (24 timer) i hjemmet.

Sted

Undersøgelserne finder sted på Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.

 

Ulempegodtgørelse:

1000 kr.  Ulempegodtgørelsen er skattepligtig.

 

Forud for undersøgelserne vil du modtage grundig skriftlig og mundtlig information.

 

Ved interesse eller yderligere spørgsmål så skriv venligst til Anne.Kristine.Roendbjerg@regionh.dk med navn, alder og kontaktoplysninger, så bliver du kontaktet snarest.

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-15003900
 


Anne Kristine Røndbjerg
Nefrologisk Klinik P, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9 
2100 København Ø
Tlf:
anne.kristine.roendbjerg.01@regionh.dk