Bookmark and Share
 


Raske forsøgspersoner søges til undersøgelse af et godkendt diabetespræparats effekt på de centre i hjernen, der regulerer afhængighed

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
 • Er rask.
 • Er mellem 18 og 40 år gammel.
 • Ikke tager medicin regelmæssigt.

Medicinen er en såkaldt GLP-1 receptor agonist. GLP-1 er en forkortelse for Glucagon-Like Peptide-1, som er et naturligt forekommende tarmhormon. GLP-1 menes at være med til at regulere mængden af tilgængeligt dopamin i hjernen.  Dopamin er et af de vigtigste signalstoffer i hjernens belønningssystem. I dette studie vil vi undersøge om en enkelt indsprøjtning med GLP-1 receptor agonisten Byetta® ændrer mængden af dopamintransportører i hjernens belønningsområder kortvarigt.

 

Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:

 • Er mellem 18 og 40 år

 • Er rask og ikke tager fast medicin (fraset allergimedicin og p-piller)

 • På intet tidspunkt i dit liv have været afhængig af alkohol eller benzodiazepiner.

  • Et evt. forbrug af alkohol (genstande/uge) skal være begrænset.
 • For kvinder gælder det ydermere, at de ikke må amme, være gravide eller have et graviditetsønske.

   

  Forsøget strækker sig over to dage. På dag 1 (varighed: 1-2 timer) laves en objektiv undersøgelse og der tages

  blod- og urinprøver. På dag 2 (varighed: 5-6 timer) foretages en hjernescanning.

   

  Der ydes honorar (1200 kr., skattepligtigt) for fuld deltagelse i forsøget.

   

Forsøget er godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer og Datatilsynet.

Hvis du er interesseret i at deltage i forsøget eller blot for yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte Mathias Ebbesen Jensen (læge, Klinisk assistent) på mail mathias.ebbesen.jensen.01@regionh.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:HS-
 


Mathias Ebbesen Jensen
PSYCHIATRIC CENTRE COPENHAGEN RIGSHOSPITALET UNIVERSITY OF COPENHAGEN, DENMARK
Edel Sauntes Allé 10
2100  København Ø
Tlf:
mathias.ebbesen.jensen.01@regionh.dk