Bookmark and Share
 


Opioiders effekter på det humane smertenetværk

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 20 og 45 år gammel.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
  • Skandinavisk afstamning

Raske mænd (20-45 år) søges til lægemiddelforsøg på Aalborg Universitetshospital

 

Du kan deltage i dette forsøg hvis du:

Er mand

Er mellem 20 og 45 år gammel

Er af skandinavisk afstamning

Kan forstå og læse dansk

Er sund og rask og ikke lider af nogle kroniske sygdomme

Ikke tager receptpligtig medicin

Er ikke-ryger

Ikke tidligere have fået morfin eller morfinlignende stoffer i en uge eller længere

 

Studiets titel er "The effect of tapentadol on the human pain system" og formålet er, at undersøge, hvordan tapentadol og oxycodon påvirker smertesystemet hos raske frivillige forsøgsdeltagere. Dette vil vi gøre ved at påføre smerte med strøm, tryk, kulde og varme på huden på hånden, underarmen og foden. Vi vil desuden undersøge, om der er forskel i de bivirkninger tapentadol og oxycodon, har på mavetarmsystemet hos raske frivillige forsøgspersoner. Dette undersøges ved MR-scanning af tyktarmen samt ved at undersøge, hvor lang tid afføringen er om at passere igennem tarmen. Tapentadol og oxycodon er begge lægemidler til smertebehandling, dog oplever en del patienter med kroniske smerter, at de ikke får tilstrækkelig effekt af deres behandling. Dertil kommer, at man generelt mangler forståelse af, hvordan opioider præcist påvirker nervesystemet.

 

Forsøget indebærer:

Behandling med 3 slags medicin i 3x14 dage (Oxycodon, tapentadol og placebo)

Forskellige kortvarige smertefulde og ikke-smertefulde eksperimentelle stimuli

Måling af hjerneaktivitet

MR-scanning

Måling af tarm-transit tid, hvor du indtager en magnetkapsel og efterfølgende bærer en specialdesignet "mavebælte" i de næste 7 dage

Måling af det autonome nervesystems aktivitet

 

Tidsforbrug:

Du deltager i 3 forsøgsperioder og hver forsøgsperiode er på 14 dage. I hver forsøgsperiode er der 4 besøg på Universitetshospitalet, hvor det første og sidste af besøgene varer ca. 5-6 timer, det andet besøg varer ca. 1 time og det tredje besøg varer ca. 15-30 minutter.

 

Ulempegodtgørelse:

Ved forsøgets afslutning vil du modtage en skattepligtig (b-skat) ulempegodtgørelse på 400 kr. pr dag (i alt 16.800 kr.).

Inden du beslutter dig for at deltage vil du modtage en grundig skriftlig og mundtlig information om projektet.

 

Kontakt:

Hvis du er interesseret i ar høre mere, er du meget velkommen til at kontakte:

 

Thomas Dahl Nissen

Cand.med.vet., Ph.d.

Mech-Sense, Medicinsk gastroenterologisk afd.

Aalborg Universitetshospital

t.nissen@rn.dk / 97 66 35 23 

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: NJ-:N-20170009
 


Thomas Dahl Nissen
Mech-Sense, Aalborg Universitetshospital
Medicinerhuset, Mølleparkvej 4
9000 Aalborg
Tlf: 97663523
t.nissen@rn.dk