Bookmark and Share
 


Medfødt hjertedfejls indflydelse på hjernens udvikling og funktion i voksenlivet

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 35 år gammel.
  • Sund og rask

Baggrund

På Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling og Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN), Aarhus Universitetshospital er vi i gang med et nyt forskningsprojekt, hvortil vi søger raske forsøgspersoner mellem 18 og 42 år. Projektet har til formål at undersøge hjernens udvikling og funktion hos voksne født med en simpel hjertedefekt i form af hul mellem hjertets forkamre eller pumpekamre. For at sammenligne resultaterne til denne gruppe af patienter, søger vi raske, voksne kontrolpersoner.

Hvem kan deltage?

Du kan deltage, hvis du er rask og er mellem 18 og 35 år gammel. Du kan ikke deltage hvis du har; kendt hjertesygdom, har haft en blodprop eller blødning i hjernen, anden alvor sygdom eller klaustrofobi. Du må heller ikke være gravid eller ammende.

Hvor og hvornår?

Projektet foregår på Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN) og Neuroradiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade. Undersøgelserne bliver udført henover foråret 2018.

Hvilke undersøgelser?

Ved deltagelse i projektet bliver du indkaldt til to undersøgelser som udføres den samme dag. Undersøgelsesprogrammet indebærer følgende:

1.     En MR-skanning af hovedet, hvor der undervejs udføres kortvarig, simple vejrtrækningsøvelser. Skanningen er uden brug af kontrastmidler og forsøgspersonen bliver ikke udsat for nogen former for stråling. Skanningerne bruges efterfølgende til at udmåle hjernens opbygning og cellestruktur. MR undersøgelsen varer ca. 45 minutter og foregår i liggende stilling.

2.     En neuropsykologisk undersøgelse, som blandt andet tester hukommelse, opmærksomhed, sprog og koordinationsevner. Dette indebærer et interview samt kortvarige, simple opgaver. Den samlede varighed af denne undersøgelse er 2 timer.

Udbytte

Du får muligheden for at medvirke i højteknologisk forskning som bidrager til fremtidig, vigtig viden om de hyppigste medfødte hjertedefekter. Dit bidrag indgår i undersøgelsen af langsigtede følgevirkninger af medfødt hjertesygdom, hvilket kan have betydning for den fremtidige behandling af disse patienter. Deltagelse i projektet er fuldstændig frivilligt. Der vil blive udbetalt kørselsgodtgørelse efter gældende retningslinjer og der vil være tilgang til gratis mad og drikke på forsøgsdagen.

Kontaktinformation

Har du spørgsmål og/eller lyst til yderligere information, så henvend dig via e-mail eller telefon til vores projektsygeplejerske eller projektleder på nedenstående:

Projektsygeplejerske

Vibeke Laursen

Hjertekirurgisk Afsnit

Aarhus Universitetshospital

Tlf.: 2477 8812

E-mail: vibelaur@rm.dk

Projektleder, Læge, Ph.d.-studerende

Benjamin Asschenfeldt

Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi og Klinisk Institut

Aarhus Universitetshospital

Tlf.: 78453081

E-mail: ba@clin.au.dk

 

Vi glæder os til at høre fra dig, og håber at du har lyst til at deltage


Venlig hilsen og på forhånd tak


Vibeke Hjortdal                                                                      Benjamin Asschenfeldt

Professor, Overlæge, Dr.med                                                   Projektleder, Læge, Ph.d.-studerende                                                    

Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi                                                      Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi 

Aarhus Universitetshospital                                                     Aarhus Universitetshospital

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-233-17
 


Benjamin Asschenfeldt
Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
Tlf: 78453081
ba@clin.au.dk