Bookmark and Share
 


MR-studie: Raske mænd og kvinder mellem 18-65 år søges til MR-skanning af hjernen i København

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 65 år gammel.

Du kan ikke deltage i dette forsøg, hvis du opfylder ét eller flere af følgende eksklusionskriterier:

  • Hvis du er gravid
  • Hvis du har metal i kroppen, og specielt i hovedet, som ville forstyrre de optagne billeder eller kunne forskubbes, hvis materialet er magnetisk. Vær specielt opmærksom på metal ved tænderne.
  • Hvis du har indopereret specielt udstyr som fx pacemaker, hvis funktion ville blive forstyrret af det kraftige magnetfelt. Dette gælder også andre implantater, der kan induceres.
  • Hvis du lider af væsentlig klaustrofobi eller er allergisk over for kontraststof.

 

Baggrund

En MR-skanner med ultrahøj feltstyrke, er en MR-skanner med en meget kraftig magnet. Magneters feltstyrke angives i Tesla. Den skanner der vil blive anvendt i forsøget har en feltstyrke på 7 Tesla. Det er lidt over det dobbelte af den højest anvendelige feltstyrke på 3 Tesla, der anvendes i normale MR-skannere. 7 Tesla MR-skannere, som bruges til at skanne mennesker, er ikke CE-mærkede. Derfor skal brugen af udstyret godkendes af Lægemiddelstyrelsen, og alle undersøgelser skal udføres som videnskabelige undersøgelser, hvor resultaterne evalueres. Det indebærer, at der skal gives fuldmagt til Lægemiddelstyrelsen, så de har adgang til alle dokumenter vedrørende dine data i forsøget.

Formål med forsøget

Formålet er at få et kendskab til 7 tesla MR af den normale hjernes anatomi, biokemiske sammensætning og funktion. Et sådant kendskab vil danne et sammenligningsgrundlag til en række undersøgelser af patienter med hjernesygdomme. Dette projekt undersøger, hvorledes vi kan forbedre den præoperative vurdering af patienter med kræft i hjernen ved neurokirurgiske indgreb.

Placering og tid

Skanningen vil foregå på Hvidovre Hospital og forløbe i 2-3 timer i løbet af dagtimerne. Skanningen i sig selv tager typisk 1-1,5 time.

Vederlag for deltagelse i forsøget

Du modtager et skattepligtigt honorar på 130,00 kr. pr. time.

 

Du har mulighed for at blive yderligere informeret ved kontakt til:

Læge- og forskningsårsstuderende, Nizar Hamrouni
Rigshospitalet afsnit 6931, Neurobiologisk Forskningsenhed
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Mail: nizarhamrouni@nru.dk

Projektet er godkendt af de Videnskabsetiske Komitéer for Hovedstads Regionen #: H-17013561.

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17013561
 


Nizar Hamrouni
Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU), Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Østerbro
Tlf: 26275273
Nizarhamrouni@nru.dk