Bookmark and Share
 


Raske personer søges til afprøvning af let hukommelsestest

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 35 og 90 år gammel.
  • Ikke har haft skader eller sygdomme i hjernen (f. eks: blodpropper eller hjerneblødninger) og dansk som modersmål

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Projektets titel:   Indsamling af normer til et kognitivt screeningsredskab: Oxford Cognitive Screen

Formål med projektet

Der er hvert år mange mennesker i Danmark der får blodpropper og hjerneblødninger, også kaldet apopleksi. Som følge af det kan patienter få fysiske problemer (f.eks. lammelser i den ene side af kroppen eller ansigtet) og kognitive problemer. Kognitive problemer dækker blandt andet over problemer i relation til sprog og hukommelse. Disse problemer kan være svære at finde og i Danmark mangler vi en god test, som kan bruges til hurtigt at finde ud af om en patient har kognitive problemer. Vi har fundet en god test, som bliver anvendt i England, og oversat den til Dansk. Men før testen kan bruges til at afgøre om en patient har fået kognitive problemer eller ej, skal vi først undersøge hvordan personer typisk klarer sig når de ikke har haft en blodprop eller en hjerneblødning. Vi skal altså danne et sammenligningsgrundlag. Vi vil derfor gerne undersøge 100 personer mellem 35 og 95 år med testen.

Undersøgelsen

Undersøgelsen vil tage cirka 45-60 minutter. Du vil først blive stillet et par spørgsmål om din baggrund. Du vil derefter blive bedt om at lave nogle opgaver, bl.a.: hvor du bliver spurgt om at benævne nogle billeder, læse noget tekst, efterligne nogle bevægelser, huske et par ting og lave opgaver, hvor du skal udstrege nogle symboler på et ark papir. Som en del af undersøgelsen vil du også blive bedt om at lave en opgave på en computer.  

Nytte ved forsøget

Resultaterne fra projektet har potentiale til at gør en stort forskel for patienter med enten en blodprøv eller hjerneblødning. Med testen, vil det være muligt, at sikre, at kognitive forstyrrelser bliver identificeret tidligt i forløbet hos flere apopleksipatienter og samtidig sikre, at færre patienter bliver sendt hjem fra hospitalet med problemer, som ikke er blevet opdaget. Dette vil gøre det muligt at komme i gang med en rehabiliteringsindsats tidligere og dermed give en bedre prognose til nogle patienter.

 

Bivirkninger, risici, komplikationer og ulemper

Der er ikke kendte gener ved neuropsykologiske tests udover, at man kan blive træt under testningen.

Vores test kan ikke bruges til sikkert at afgøre om man har vanskeligheder eller ej, men blot give en indikation om, at noget bør undersøges nærmere. Hvis din præstation, mod alle forventninger,  viser tegn på udtalte kognitive problemer, eller på problemer med din visuel perception, vil du blive informeret om dette og opfordret til at kontakte egen læge for at få det undersøgt nærmere.

Oplysninger om økonomiske forhold

Ph.d. studerende og Neuropsykolog Ro Julia Robotham har taget initiativ til projektet. Projektet er finansieret af Det Frie Forskningsråd, som ikke har deltaget i udformningen af projektet. Der udbetales ikke vederlag for deltagelse i projektet.

 

Adgang til forsøgsresultater

Projektet forventes afsluttet i marts 2018. Vi vil herefter skrive resultaterne sammen, og forsøge at udgive dem i et international videnskabeligt tidsskrift. Ingen personlige oplysninger vil indgå i det publicerede materiale, og alle personfølsomme oplysninger vil destrueres ved projektets afslutning.

 

Vi håber, at du med denne information har fået tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at deltage i forsøget, og at du føler dig rustet til at tage en beslutning om din eventuelle deltagelse.

Samtykkeerklæring

Hvis du beslutter dig for at deltage i projektet, vil vi bede dig om at underskrive en samtykkeerklæring. Husk, at du har ret til betænkningstid, før du beslutter, om du vil underskrive samtykkeerklæringen.

Det er frivilligt at deltage i projektet. Du kan når som helst, og uden at give en grund, trække dit samtykke tilbage. Det vil ikke få konsekvenser for dine muligheder for at deltage i andre projekter i fremtiden. 

Hvis du vil vide mere om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte den projektansvarlige:

Navn:    Ro Julia Robotham

Stilling: Ph.d. studerende           

Telefon:  35331867

E-mail: jer@psy.ku.dk

Adresse:                Institut for Psykologi

Københavns Universitet

Øster Farimagsgade 2a

1353 København K

 

Med venlig hilsen

Ro Julia Robotham

 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17012594
 


Julia Robotham
Institut for Psykologi
Øster Farimagsgade 2A
1353 København
Tlf: 35331867
jer@psy.ku.dk