Bookmark and Share
 


Raske kvinder søges til forsøg i KBH

 

Vi søger kvindelige forsøgspersoner til et forsøg, der har til hensigt at undersøge, hvorvidt menstruationscyklus påvirker den maksimale fedtforbrænding. Flere faktorer påvirker hvor høj fedtforbrændingen i et individ er. De kvindelige kønshormoner fluktuerer i løbet af menstruationscyklus. Det vides ikke, hvordan de fluktuerende niveauer af kønshormoner påvirker den maksimale fedtforbrænding. Dette ønsker vi at undersøge.

Du kan deltage hvis du:

- Er en sund og rask kvinde mellem 18 og 45 år

- Har en nogenlunde regelmæssig menstruationscyklus

- Er regelmæssigt fysisk aktiv

- Ikke benytter hormonel prævention

Du får:

- Oplysninger om din helbredsstatus og forskellige helbredsparametre såsom kondital, fedtprocent, muskelmasse samt forskellige blodparametre

- 1000 kr. i kompensation for din forsøgsdeltagelse

Det skal du igennem:

- Deltagelse i forskningsprojektet kræver fremmøde på Biomedicinsk Institut, Københavns universitet til 3 forsøgsdage og en infodag

- På første forsøgsdag kommer du fastende om morgen og får foretaget en kropsscanning (DXA scanning), målinger af kropskomposition, samt taget en venøs blodprøve. Herefter foretages en progressiv arbejdstest på kondicykel og en maxtest på kondicykel (ca. 1,5 time pr. forsøgsdag)

- De næste to forsøgsdage kommer til at foregå på samme måde, bortset fra, at der ikke foretages kropsscanninger


Forsøgene vil foregå over 25-35 dage (1 menstruationscyklus)

Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske komité, reference nr. H-17024872


Hvis du er interesseret i at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte:

Nina Pistoljevic, stud.med., nina.pistoljevic@sund.ku.dk, 42509860

Jørn Wulff Helge, Prof., jhelge@sund.ku.dk

Xlab, Center for Sund Aldring, Biomedicinsk Institut, Blegdamsvej 3b, 2200 København N

Du kan læse mere om vores forskningsgruppe og forskningsprojekter på hjemmesiden: www.xlab.dk og www.sundaldring.dk 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:17024872
 


Nina Pistoljevic
Xlab, Biomedicinsk Institut
Blegdamsvej 3b
2200 København N
Tlf: 42509860
nina.pistoljevic@sund.ku.dk