Bookmark and Share
 


Yngre mænd søges til bl.a. psykologisk test og MR-scanning.

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
 • Er mand.
 • Er rask.
 • Er mellem 18 og 30 år gammel.
 • Har ufaglærte forældre

Forudsætninger for deltagelse:

 • 18-30 år
 • Fysisk og psykisk rask
 • Myndig og habil i retslig forstand
 • Ufaglærte forældre

Du må ikke:

 • Have forældre eller søskende, som har eller har haft psykotiske symptomer
 • Have indopereret metalgenstande i kroppen (piercinger ell. lign. som kan tages ud er i orden)
 • Have oplevet slag mod hovedet som har medført mere end 5 min. bevidstløshed
 • Have et misbrug af narkotiske stoffer

 

Undersøgelsesprogram:

Vi ønsker at undersøge dig i alt 3 gange: Ved start, efter 6 mdr. og efter 1 år.

De fleste undersøgelser foregår på Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København i Gentofte.

MR-scanningerne foretages på Glostrup Hospital.

 

Psykiatrisk undersøgelse:

Du vil indledningsvist blive screenet for diverse psykiske symptomer ved brug af et kort interview.


Neurokognitiv testning

Her undersøges kognitive funktioner som for eksempel hukommelse, koncentration, opmærksomhed og evnen til at løse problemer. Der er forskellige opgaver, som skal løses på enten computer eller ved at skrive eller forklare bl.a. betydningen af forskellige ord.

Undersøgelsen varer ca. 3,5 time.

 

MR-scanning (Glostrup Hospital):

MR-scanningen bruges til at undersøge hjernens struktur, funktion og koncentrationen af bestemte signalstoffer i hjernen. MR-scanningen er uden stråler og helt ufarlig; men kan for nogle opleves en anelse klaustrofobisk, hvorfor du er i kontakt med den læge, som scanner ca. hvert 10. minut.

MR-scanningen varer samlet 1 time og 45 minutter.

 

Godtgørelse:

Hvis du gennemfører alle undersøgelser modtager du 3.675,- kr.

Hvis der er undersøgelser, du ikke gennemfører aflønnes du med en timeløn på 150,- kr.

Honoraret udbetales af tre omgange efter hver fuldført undersøgelsesgang (ved start, 6 mdr. og 1 år).


Ved interesse:

Kontakt på nedenstående e-mail-adresse for yderligere oplysninger.

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:h-6-2013-015
 


Christina Wenneberg
Forskningsenheden, PCK
Kildegårdsvej 28, 15.4,
2900 Hellerup
Tlf: 60407830
christina.wenneberg@regionh.dk