Bookmark and Share
 


Effekt af øget smertetolerance på præstationsevnen

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 39 år gammel.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
  • Du skal have et kondital større end 55 og du må ikke have doneret blod i 3 måneder før forsøgets start
Forsøgspersoner søges:
Effekt af en øget smertetolerance på præstationsevnen

Forsøg A
Du skal være: mand, 18-39 år, trænet udholdenhedsatlet med cykelerfaring (kondital over 55 ml/min/kg), sund og rask samt ikke-ryger. Du må ikke have doneret blod i 3 måneder eller have opholdt dig i højt beliggende områder (>1.000m over havet) i 2 måneder, før forsøgsstart.

Formål: Undersøge effekten af øget smertetolerance på præstationsevnen i en tidskørsel på cykel, på den kognitive og motoriske funktion samt om Tramadol kan spores i udholdenhedsatleter.

Du skal gennemføre 3 forsøgsdage af en halv dags varighed, adskilt af minimum 5 dage. På forsøgsdag 1 udføres et helbredstjek, din kondition måles og du tilvænnes præstationstestene. På forsøgsdag 2 og 3 indtages Tramadol eller placebo i tilfældig rækkefølge, hvorefter du udfører præstationstestene. Der vil blive opsamlet blod- og urinprøver.

Forsøg B
Du skal være: mand, 18-39 år, trænet udholdenhedsatlet (konndital over 55 ml/min/kg), sund og rask samt ikke-ryger. Du må ikke have doneret blod i 3 måneder, eller have opholdt dig i højt beliggende områder (>1000m over havet) i 2 måneder før forsøgsstart.

Formål: Undersøge effekten af øget smertetolerance på præstationsevnen med lille muskelmasse.

Du skal gennemføre 3-4 tilvænningsgange af højest 3 timers varighed samt 2 hovedforsøg af højest 4 timers varighed hvor du indtager Tramadol eller placebo i tilfældig rækkefølge. Du vil skulle foretage hårdt benarbejde ved alle besøg, og musklen og nerven til musklen vil blive elektrisk stimuleret. Der udtages blodprøver.

Det er muligt kun at deltage i forsøg A, kun i forsøg B eller både forsøg A og forsøg B. Du kan læse mere om undersøgelserne ved at skrive til undertegnede og bede om yderligere information.

Forsøgene udføres ved Institut for Idræt og Ernæring, Universitetsparken 13, 2. sal, 2100 København Ø. Honorar gives (1000 kr.)

Har du lyst til at deltage, kontakt os da venligst på tramadolforsoeg@nexs.ku.dk

Venlig hilsen,
Ansvarlig forsøgsleder: Lektor Nikolai Baastrup Nordsborg, Cand. Scient., ph.d.
PhD studerende: Jacob Bejder, Cand. Scient.
Videnskabelig assistent: Janni Enghave, Cand. Scient.
 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17028397
 


Jacob Bejder
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
Universitetsparken 13
2100 
Tlf:
tramadolforsoeg@nexs.ku.dk