Bookmark and Share
 


Multisensorisk integration af orofaciale stimuli med mulige implikationer for orofaciale smerter. (Multisensory integration of orofacial stimuli with possible implications in orofacial pain)

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er kvinde.
  • Er mere end 18 år gammel.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

Kriterier for deltagelse:

·       Du skal være mindst 18 år

·       Du må ikke have nogen sygdomme

·       Du må ikke have nogen smerter i mund eller ansigt

 

Formål:

At undersøge om behagelige stimuli i ansigtet kan ændre din opfattelse af en eksperimentel ansigtssmerte

·       Deltagere vil blive bedt om at møde til 4 sessioner varende ca. 2-3 timer.

·       Undersøgelsen involverer undersøgelser af din følsomhed overfor behagelige og ubehagelige stimuli.

 

Ulempegodtgørelse:

Du vil modtage kr. 100,- pr times deltagelse (~ 800 DKK total)

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-312-16
 


Mr Pankaj Taneja
Section of Orofacial Pain and Jaw Function
Department of Dentistry Aarhus University Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C
Tlf: 00447779580403
pantaneja@dent.au.dk