Bookmark and Share
 


Har du KOL og lyst til at afprøve et telemedicinsk træningsprogram med brug af en tablet?

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 40 og 85 år gammel.
  • At du kan gå mere end 150 m på 6 min At du bliver forpustet ved almindelig gang med jævnaldrende 1-10-72-209-16

Projektet er et forsøg, der undersøger: ”Effekten og gennemførligheden af et telerehabiliteringsprogram for patienter med KOL”


Hvem kan
deltage?

Voksne, som opfylder følgende kriterier:

§  Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

§  Gangdistance; mere end 150 m på 6 min

§  Åndenød ved almindelig gang med jævnaldrende


Hvad indebærer det at deltage?

Forsøget omfatter en forundersøgelse (ca. 2 timer) samt 3 kontrolbesøg (ca. 2 timer) i løbet af 8 mdr.

Ved forundersøgelsen foretages der lodtrækning med henblik på, om du skal tilbydes telemedicinsk

træning, eller skal starte et forløb med KOL rehabilitering på lungemedicinsk afdeling.

Hvis du ved lodtrækning kommer i teletræningsgruppen vil du blive instrueret i telemedicinsk træning og skal derefter træne hjemme via en tablet eller smartbriller i 8 uger. Træningen planlægges og tilpasses dit niveau. I denne periode vil du jævnligt modtage træningsinstruktion fra en fysioterapeut via din tablet.

Hvis du ved lodtrækning kommer i kontrolgruppen skal du deltage i vores sædvanlige KOL træningsprogram på lungemedicinsk afdeling, der også varer i 8 uger.

Hvad måler vi?

Vi vil måle din lungefunktion, gangdistance på 6 minutter, aktivitetsniveau ved hjælp af en skridttæller og bede dig udfylde forskellige spørgeskemaer om livskvalitet før og efter træningen, samt 3 og 6 måneder efter afsluttet træning.


Kontaktinformationer

Er du interesseret i at høre mere om projektet beder vi dig kontakte fysioterapeut José Cerdán 3064 8283.


Andet

Forsøget udføres på Lungemedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Projektet er finansieret af Eurostar.

Den projektansvarlige er overlæge Elisabeth Bendstrup, Lungemedicinsk afdeling, Aarhus Universitet.


 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-209-16
 


Jose Cerdan
Lungemedicinsk Forskningsafdeling LUB, Aarhus Universitetshospital
Noerrebrogade 44 ▪ Bld. 1C-01-04
8000 Aarhus C
Tlf: 30648283
joscer@rm.dk