Bookmark and Share
 


Raske mænd og kvinder mellem 18 og 65 år søges til projekt på afdelingen for Klinisk Farmakologi og Farmaci på Odense Universitetshospital

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
 • Er rask.
 • Er mellem 18 og 65 år gammel.
 • Har et bmi på mellem 18.5 og 29.9.
 • Ikke tager medicin regelmæssigt.

Raske mænd og kvinder søges til et videnskabeligt forskningsprojekt

Inter- og intraindividuelle variationer i metformins farmakokinetik betydning af gener og lægemiddelinteraktioner Delforsøg 1 og 2

Projektet har til formål at undersøge variationen af den mængde metformin som kroppen udsættes for over tid, (metformins Area Under the plasma Concentration curve (AUC)) individer imellem. Dette vil give en idé om forskellen i effekt og omsætning af metformin hos enkeltpersoner. Derudover vil vi forsøge at se om disse forskelle hænger sammen med specifikke DNA-forskelle mellem individer.

Forsøget udføres på Forskningsenheden for Klinisk Farmakologi, SDU og varer ca. et døgn. Deltagelse omfatter:

 1. Informationssamtale: Vi uddyber projektets indhold og besvarer eventuelle spørgsmål, du måtte have.

 2. Helbredsundersøgelse: Vi tager blodprøver til bestemmelse af din nyrefunktion samt dit

  langtidsblodsukker.

 3. Såfremt vi vælger at inkludere dig i forsøget (bl.a. baseret på dine blodprøver og dit fortsatte samtykke)

  møder du en anden dag for at få information om den praktiske del af forsøget samt for at få udleveret

  forsøgsmedicinen (2 x 500 mg metformin i tablet) og dunk til urinen, der også skal opsamles

 4. Forsøget vil i alt bestå af én forsøgsdag hvor dette sker:

  • Om morgenen tager du to tabletter metformin (som du fået udleveret) fastende omkring kl. 8 og opsamler herefter alt din urin i 24 timer i en udleveret dunk.

  • Du møder ind på afdelingen efter 3 og 10 timer til en blodprøve. I denne blodprøve vil vi måle koncentrationen af metformin. Vi vil samtidigt tage DNA fra ved begge blodprøvetidspunkter. Med denne DNA vil vi teste din genetiske funktion af OCT1 og CYPD26. Information herom bruges til at konkludere om du kan inkluderes til delforsøg 3 (et større forskningsprojekt som også omhandler metformin), hvis du ønsker det. Resterende DNA opbevares dels i en biobank med henblik på deltagelse i andre forskningsprojekter og en del bliver sendt til Japan hvor det japanske videnskabelige institut RIKEN ved hjælp af en videnskabelig metode, som kaldes ”GenomeWide Association” (GWA) vil undersøge, om varianter i arvemassen (”genomet”) har betydning for plasmakoncentrationen af metformin

  • Du møder ind dagen efter for at aflevere urindunken
   Den samlede tid for de forskellige møder samt blodprøver forventes ikke at overstige 2 timer.

   Du kan deltage hvis du: • Er sund og rask • Er mellem 18-65 år • Er mand eller kvinde Ikke er gravid

• Ikke har et kronisk eller dagligt alkoholmisbrug • Ikke indtager fast receptpligtig- eller håndkøbsmedicin, naturlægemidler eller kosttilskud (P-piller og almindeligt vitamintilskud undtaget) • Ikke har kendt allergi over for medicin (især metformin) • Har et BMI mellem 18,5-29,9 kg/m2

Du kan beregne dit BMI ved at dividere din vægt (målt i kg) med din højde gange højde (målt i meter).

Du vil, som forsøgsperson, modtage et skattepligtigt honorar på 500 kr. Forsøget er godkendt af Lægemiddelstyrelsen samt den Videnskabsetiske Komité.

EudraCT nr.: 2017-003857-40 Dato: 22-09-2017
Version 1

2

For mere information bedes du kontakte:
Stud.med. Magnus Dupont
Institut for Sundhedstjenesteforskning, Klinisk Farmakologi og Farmaci, SDU
madup14@student.sdu.dk
Telefonnummer: 61 26 32 07

Vi glæder os til at høre fra dig! 

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: SD-:S-20170166
 


Magnus Dupont
Afdelingen for Klinisk Farmakologi og Farmaci, OUH
J. B. Winsløws Vej 19
5000 Odense C
Tlf: 61 26 32 07
mdupont@health.sdu.dk