Bookmark and Share
 


Mænd og kvinder søges til at fortælle om deres oplevelser med graviditetstab i et fokusgruppeinterview.

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:

Afdelingen for Gentagne Graviditetstab på Rigshospitalet skal i gang med en undersøgelse om, hvilken støtte mænd og kvinder har behov for i tiden lige efter et graviditetstab. I den forbindelse vil vi gerne tale med dig, der har oplevet et eller to graviditetstab inden for de sidste 2 år.

Vi ved, at mange par, der oplever et graviditetstab, ønsker mere information og støtte, end hvad de får med den nuværende praksis på hospitalet. For at kunne målrette den kommende praksis, vil vi derfor meget gerne høre om jeres oplevelser, og hvad I har manglet I jeres behandlingsforløb/kontakt med sundhedsvæsenet.
Med din eller jeres deltagelse er I med til at bidrage til udviklingen af en applikation, der skal hjælpe til at støtte mænd og kvinder i oplevelsen af et graviditetstab.  

Fokusgruppeinterviewene vil foregå på Rigshospitalet og vil blive afholdt i midten af juni måned (uge 24 eller 25). Selve interviewene vil blive afholdt på engelsk og styret af en psykolog og af en kandidat i Folkesundhedsvidenskab. Vi forventer, at interviewet vil vare 1-2 timer. 

 

Vi er interesseret i at tale med både mænd og kvinder, der har oplevet graviditetstab, og par er meget velkommen til at deltage sammen. Der vil i alt blive afholdt to fokusgruppeinterviews. Kriterierne for at deltage i fokusgruppe 1 og 2 er:

Fokusgruppe 1

  • Have oplevet 1-2 graviditetstab inden for de sidste 2 år
  • Ikke være gravid
  • Ikke have nogen børn


Fokusgruppe 2

  • Have oplevet 1-2 graviditetstab inden for de sidste 2 år
  • Ikke være gravid
  • Have barn eller børn

 

Hvis du/I ønsker at bidrage med jeres unikke viden eller ønsker at vide mere om projektet, er I velkommen til at kontakte mig på nedenstående telefonnummer eller e-mail.

Tlf: 29 66 09 56

E-mail: gmhm@sund.ku.dk

Med venlig hilsen,

Gritt Marie Malling 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:000000
 


Gritt Marie Malling
Københavns Universitet/Institut for Folkesundhedsvidenskab
Øster Farimagsgade 5
1014 København K
Tlf: 29660956
gmhm@sund.ku.dk