Bookmark and Share
 


Forsøgspersoner søges til et projekt om tarmens rolle i udviklingen af diabetes

 

Vi søger forsøgspersoner i alderen 45-85 år, til et projekt om tarmens rolle i udviklingen af diabetes. Forsøget omfatter 2 forsøgsdage på Gentofte Hospital.

 

Tidsmæssig omfang: informationssamtale (ca. 1 time), et screeningsbesøg (ca. 2½ time) og en enkelt forsøgsdag (ca. 5 timers varighed).

 

Du kan måske deltage hvis du:

·         er rask mand eller kvinde
·         er mellem 45 og 85 år gammel
·         ikke har type 2 diabetes
·         har et BMI mellem 17 og 30


Du vil få foretaget:

Lægeundersøgelse
Blodprøvetagning med henblik på at vurdere din lever- og nyrefunktion samt dit sukker- og fedtstofskifte
En sukkerbelastingstest, som skal udelukke at du har type 2 diabetes
En undersøgelses dag á 4-5 times varighed, hvor dit blodsukker vil blive sænket ved hjælp af indgift af det naturlige hormon, insulin. På forsøgsdagen vil vi løbende kontrollere dit blodsukker, blodtryk med videre, og vi vil bl.a. måle på udskillelsen af hormoner, der får blodsukkeret til at stige.


Hvis du har lyst til at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte læge Mille B. Nielsen på mille.baekdal.nielsen@regionh.dk. 


Undersøgelserne foregår på Gentofte Hospital. Der gives ulempegodtgørelse på 1.500 kr. for deltagelse (skattepligtigt honorar). Herudover dækkes transportudgifter.

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17014216
 


Mille Bækdal Nielsen
Klinisk Metabolisk Fysiologi, Steno Diabetes Center Copenhagen
Kildegårdsvej 28, indgang 12, 3. sal
2900 Hellerup
Tlf: 38673867
mille.baekdal.nielsen@regionh.dk