Bookmark and Share
 


Raske postmenopausale kvinder over 50 år søges til sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
 • Er kvinde.
 • Er rask.
 • Er mellem 50 og 80 år gammel.
 • Har et bmi på mellem 18.5 og 27.0.
 • Er ikke-ryger.Raske postmenopausale kvinder over 50 år søges til sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt:

”Undersøgelse af GLP-2’s virkningsmekanisme”

 

Du kan muligvis deltage i forsøget, hvis du

 • Er kvinde over 50 år.

 • Postmenopausal (dvs. ikke har haft naturlig menstruation det seneste år).

 • Er kaukasier.

 • Er rask.

 • Har et BMI på mellem 18,5 og 27,0 kg/m2.

   

Du kan ikke deltage, hvis du

 • Har en kronisk sygdom (fx knogleskørhed, sukkersyge eller tarmsygdom).

 • Er ryger.

 • Indtager over 14 genstande alkohol ugentligt eller misbruger narkotika.

 • Bruger receptpligtig medicin som kan påvirke resultaterne.

 • Indenfor den seneste år har været i langvarig steroidbehandling.

 • Har haft en vægtændring på over 3 kg inden for de sidste 3 måneder.

 • Har fået foretaget overvægtskirurgi eller tarmoperation.

 

Forsøgets formål

Formålet med studiet er at undersøge GLP-2’s virkningsmekanisme. GLP-2 er et naturligt forekommende tarmhormon, som sammen med hormonet GIP, udskilles til blodcirkulationen efter fødeindtag. GLP-2 og GIP hæmmer den naturlige nedbrydning af knoglevæv hos mennesker. Mekanismen bag er dog endnu ukendt. Vi vil undersøge virkningen af en enkelt injektion med hhv. GLP-2 og GIP samt kombinationen.

 

Tidspunkt og varighed

Forsøget omfatter 4 forsøgsdage (nætter) for hver forsøgsperson med mindst 1 uges mellemrum. På hver forsøgsdag skal du indtage en lasagne kl. 18 (derhjemme). Forsøgsdagen starter på Hvidovre Hospital kl. ca. kl. 21.30 om aftenen og slutter næste morgen ca. kl. 8.

 

Sted

Hvidovre Hospital.

 

Bivirkninger og ubehag

Der forventes ingen bivirkninger til de indgivne stoffer (GLP-2, GIP og saltvand). Der kan evt. opleves let ubehag ved indstikssteder, og der er risiko for dannelse af et blåt mærke (hæmatom), og en minimal risiko for infektion og allergisk reaktion.

 

Vederlag

Vederlag i form af skattepligtig ulempegodtgørelse på 4000 DKK efter gennemførsel af alle 4 forsøgsdage. Vælger en deltager at stoppe forsøget før tid, honoreres deltageren 700 DKK pr. gennemført forsøgsdag.

Er du interesseret i at deltage, så hører vi gerne fra dig.

 

Kontakt:

Kirsa Skov-Jeppesen

Email: Kirsa@sund.ku.dk

Tel.: 26818619 

 

Med venlig hilsen

Sten Madsbad, Professor og overlæge, Hvidovre Hospital.

Mette M. Rosenkilde, Professor, Københavns Universitet.

Kirsa Skov-Jeppesen, Ph.d-studerende, Københavns Universitet.

   
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-16047626
 


Kirsa Skov
Københavns Universitet
Blegdamsvej 3
2200 København N
Tlf: 26818619
Kirsa@sund.ku.dk