Bookmark and Share
 


Raske forsøgspersoner (18-65 år) søges til projekt om sammenhængen mellem smertefølsomhed og BMI

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 65 år gammel.
  • Har et bmi på mere end 18.5.
  • Er ikke-ryger.
  • Er af kaukasisk etnisk oprindelse, og forstår og taler enten dansk eller engelsk

Forsøget: Kun få studier har indtil nu undersøgt, hvordan overvægt og fedme påvirker smertefølsomheden i hovedregionen. Derfor ønsker vi at undersøge, hvordan forskellige værdier af Body Mass Index (BMI) påvirker smertefølsomheden i hovedregionen. I forsøget testes smertefølsomheden i ansigtet ved at påføre tryk på tindinge- og kæbemusklerne. Der udføres også en test, hvor du skal holde din hånd i koldt vand i max. to minutter, hvorefter smertefølsomheden måles igen. Endvidere skal du afgive en spytprøve.


Tid: Forsøget består af én session, der varer ca. 60 min.

Sted: Forsøgene udføres ved SMI, Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7, 9220 Aalborg Ø.


Ubehag/risici: Forsøget kan føre til let til moderat ubehag og smerte, som vil forsvinde kort efter forsøgets ophør.


Honorar: Der gives ulempegodtgørelse på 150 DKK pr. time. Beløbet er skattepligtigt og bliver indrapporteret til Skat som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland. 


Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20180029.


Hvis du er interesseret, så ring eller skriv til:


Lina Klitgaard Larsen

Kandidatstuderende i Translationel Medicin

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 7

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 40180635

E-mail: lilars14@student.aau.dk


Malene Kaasing Thomsen

Kandidatstuderende i Translationel Medicin

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 7

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 50662442

E-mail: mkth13@student.aau.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: NJ-:20180029
 


Lina Klitgaard Larsen
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers vej 7
9220 Aalborg Ø
Tlf: 40180635
lilars14@student.aau.dk