Bookmark and Share
 


Vi søger raske kvinder til undersøgelse af sult og fødeindtag.

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er kvinde.
  • Er rask.
  • Er mellem 20 og 48 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 22 og 45.
Vi søger raske kvinder til undersøgelse af stofskifte, kropssammensætning, sult og fødeindtag, livskvalitet og kognitiv funktion.

Hvem kan deltage
Køn: kvinde
Alder: 20-48 år.
Deltagerprofil: Raske personer med BMI 25-45
Finansieret af: Diverse fonde og Herlev Hospital.


Du kan ikke deltage hvis du er
- Er gravid eller ammer
- Tager andet medicin end håndkøbsmedicin, p-piller eller spiral.

Forsøgets formål
2-3 % af befolkningen får i løbet af livet lavt stofskifte og har behov for behandling. Med lavt stofskifte følger ofte dårligere livskvalitet, overvægt og en følelse af ikke at være ved så godt helbred som resten af befolkningen.
Formålet med forsøget er at undersøge de ændringer, der ses i stofskifte, fødeindtag kropssammensætning, livskvalitet og hormoner vigtige for mæthed og fødeindtag

Tidspunkt og varighed
Som rask kontrolperson skal du møde 1 gang til besøg af 5-6 timer.

Kort oversigt over forsøgsdagen
Du møder til samtale med læge omkring din sygehistorie samt Dexa-skanning. Herefter er du primært  hvilende i en seng, imens du får målt hvilestofskiftet, kropssammensætning, blodprøver, kognitive evner, appetit og fødeindtag.

Sted
Forsøget foregår i Center for diabetes forskning, Gentofte Hospital

Kontakt og tilmelding
Hvis du vil vide mere eller er interesseret i at deltage er du velkommen til at kontakte forsøgslederen:
Bjarke Medici, læge.
E-mail: bjarke.borregaard.medici.01@regionh.dk
Eller telefon 38689372

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-15001954
 


Bjarke Borregaard Medici
Medicinsk afdeling, Herlev og Gentofte Hospitaler
Adjudantvænget 18
3520 Farum
Tlf: 60175458
bjarkemedici@hotmail.com