Bookmark and Share
 


EXALT - raske forsøgspersoner til hjernescanninger

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 40 og 65 år gammel.

Er du interesseret i at deltage i et videnskabeligt forskningsprojekt - ”EXALT”, der forsker i, om behandling med et godkendt lægemiddel til behandling af diabetes type 2 kaldet Bydureon® (exenatid) kan nedsætte lysten til at drikke alkohol?

Studiet har til formål at undersøge om Bydureon® i kombination med den nuværende, samtalebaserede alkoholbehandling giver bedre resultater. Desuden undersøges effekten af medicinen på hjernens belønningssystemer via hjernescanninger hos en gruppe af deltagerne.

Vi søger derfor raske forsøgsdeltagere til hjernescanningen fMRI. Det er en MR-scanning af hjernen, imens deltageren bliver vist en række billeder af både alkohol og neutrale billeder. Dette er for, at vi kan sammenligne scanningerne fra raske forsøgsdeltagerer med scanninger fra alkoholafhængige patienter. Du vil ikke modtage nogen form for medicin, ved deltagelse i dette forsøg.

Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:

  • Er mellem 40 og 65 år og er sund og rask.
  • Ikke er afhængig af alkohol eller andre stoffer
  • Ikke lider af klaustrofobi, eller har indopereret metaldele i kroppen
  • Ikke er afhængig af medicin eller er kendt med alvorlig psykisk sygdom
  • For kvinder gælder det ydermere, at de ikke må amme, være gravide eller have et aktuelt graviditetsønske.

 

Forsøget strækker sig over 2 dage, af hhv. 1 og 2 timers varighed. Begge forsøgsdage vil foregå på Rigshospitalet. Du vil få taget blod- og urinprøver i forbindelse med dag 1. Dag 2 vil foregå i weekenden eller på en hverdagsaften.

 

Alle deltagere som gennemfører forsøget får udbetalt et fast deltagerhonorar pr forsøgsdag, svarende til 250 kr. for dag 1, samt 350 kr. for dag 2. Dette er til godtgørelse for tidsforbrug samt transportudgifter. Såfremt du selv vælger at udtræde af forsøget mellem forsøgsdag 1 og 2 vil du fortsat blive betalt for forsøgsdag 1. Beløbet bliver udbetalt til din NEM-konto og er skattepligtigt (B-indkomst).

Forsøget er godkendt af Lægemiddelstyrelsen, De Videnskabsetiske Komiteer og Datatilsynet.

For yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte:

Læge og ph.d.-studerende Mette Kruse Klausen, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet.

E-mail: mette.kruse.klausen@regionh.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17003043
 


Mette Kruse Klausen
Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet
Edel Sauntes allé 10
2100 København Ø
Tlf: 20291461
mette.kruse.klausen@regionh.dk