Bookmark and Share
 


EPO-behandling for hukommelses- og koncentrationsbesvær hos mennesker med bipolar sygdom (mani og depression) eller tilbagevendende depression og hos raske personer, der har en førstegradsslægtning med bipolar sygdom, tilbagevendende depression e

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
 • Er mellem 18 og 65 år gammel.
 • Vejer mellem 45 og 95 kg.
 • Har et bmi op til 30.
 • Er ikke-ryger.
 • Bipolar lidelse eller tilbagevendende depression i stabil fase

EPO-behandling for hukommelses- og koncentrationsbesvær hos mennesker med bipolar sygdom (mani og depression) eller tilbagevendende depression og hos raske personer, der har en førstegradsslægtning med bipolar sygdom, tilbagevendende depression eller skizofreni (PRETEC-EPO)

 

Du kan deltage i undersøgelsen, hvis du:

 • Er mellem 18 og 65 år
 • Oplever hukommelses- og koncentrationsbesvær

 • Er diagnosticeret med bipolar sygdom (dvs. har oplevet depression og mani)
  eller 
  tilbagevendende depression (har haft minimum 2 behandlingskrævende depressioner) og aktuelt er relativt symptomfri
  eller
 • Er rask (har aldrig haft en diagnosticeret psykisk lidelse) og har en førstegradsslægtning (barn, søskende eller forælder) med bipolar sygdom, tilbagevendende depression eller skizofreni


Hvad er undersøgelsens formål?

Hukommelses- og koncentrationsbesvær er hyppig hos mennesker med bipolar sygdom og tilbagevendende depression og kan gøre det svært at fungere i hverdagen (f.eks. at klare opgaver og krav på arbejdet eller studiet, gennemføre huslige pligter og/eller indgå i sociale sammenhænge).

Dette kan føre til øget stress og forringet livskvalitet. Vanskeligheder med hukommelsen og koncentrationsevnen forekommer også hyppigt hos raske førstegradsslægtninge til personer med bipolar sygdom, tilbagevendende depression eller skizofreni, og kan øge risikoen for, at man selv udvikler psykisk sygdom. Der er derfor et behov for nye forebyggende behandlinger for disse kognitive vanskeligheder, som kan forbedre arbejdsfunktionen hos patienter og reducere risikoen for at udvikle psykisk sygdom hos førstegradsslægtninge.

Behandling med hormonet EPO (erythropoietin) har i tidligere undersøgelser vist gavnlig effekt på hjernefunktionen og kognitive evner såsom hukommelses- og planlægningsevnen hos mennesker med depression og bipolar sygdom. Flere deltagere fra vores tidligere forsøg med EPO har også givet udtryk for, at EPO har gjort en forskel i deres hverdag i form af bedre evne til at varetage deres studier og arbejder efterfølgende.

I denne undersøgelse ønsker vi derfor at undersøge effekten af 12 ugers medicinsk behandling med EPO på kognitive vanskeligheder hos patienter med bipolar sygdom eller tilbagevendende depression i remission (dvs. delvis symptomfri fase) og førstegradsslægtninge til patienter med bipolar sygdom, tilbagevendende depression eller skizofreni, som har kognitive vanskeligheder.

 

Plan for projektet

I undersøgelsen vil man modtage ugentlige intravenøse infusioner af enten EPO eller saltvand i 12 uger med 50% chance for at få den aktive behandling og 50% chance for kontrolbehandlingen. Hverken vi eller du vil vide, om du får EPO eller saltvand, da dette ville kunne influere forsøgets resultater. Ved de ugentlige infusioner tager vi også blodprøver og du bliver undersøgt af en læge for at vi løbende kan sikre, at dine blodtal ligger inden for normalområdet og du ikke oplever bivirkninger.

Foruden de ugentlige besøg skal alle deltagere gennemføre nogle neuropsykologiske opgaver før og efter behandlingen og ved en 6 måneders opfølgende undersøgelse. Man får også lavet funktionel MR-skanning af hjernen to gange i forløbet. Undersøgelsen gennemføres på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet.

 

Hvis du er interesseret i at deltage, vil vi venligst bede dig tjekke, om du ser ud til at kunne indgå ved at udfylde følgende korte online-spørgeskema:


KLIK HER


Hvis du kan indgå i undersøgelsen, vil du herefter blive indkaldt til en informationssamtale og efterfølgende en inklusionssamtale.

 

Godtgørelse

Vi tilbyder transportgodtgørelse med offentlige transportmidler og skattepligtig kompensation for tabt arbejdsfortjeneste svarende til 100 kr. i timen op til 10 timer for de neuropsykologiske undersøgelser og hjernescanning.

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Jeff Zarp Petersen, psykolog, ph.d.-studerende

E-mail: jeff.zarp.petersen@regionh.dk

Tlf. 21 94 73 68

 

Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Kompetencecenter for affektive lidelser, afsn. 6243

Edel Sauntes Allé 10

2100 København Ø

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-16043370
 


Jeff Zarp Petersen
NEAD Group, CADIC, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet
Edel Sauntes Allé 10
2100 København Ø
Tlf: 21947368
jeff.zarp.petersen@regionh.dk