Bookmark and Share
 


Raske forsøgspersoner søges til undersøgelse af hjernens funktion vha MR-skanning og Transkraniel Magnetisk Stimulering

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 50 og 100 år gammel.

BAGGRUND:

Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) er en dødelig nervesygdom, der er karakteriseret ved et hastigt progredierende sygdomsforløb med muskelsvækkelse som til slut medfører helkropslammelse og respiratorisk svigt. De fleste ALS-patienter dør inden for 3 år fra symptomdebut, og sygdommen diagnosticeres oftest sent i sygdomsforløbet, da der endnu ikke findes objektive metoder til ALS-diagnosticering. Dette studie har derfor til formål at undersøge om hvorvidt Transkraniel Magnetisk Stimulering (TMS) og MR-spektroskopiskanning kan anvendes som diagnostiske værktøjer til påvisning af ALS.  

TMS og MR-skanning er begge to smertefrie og non-invasive metoder. 


FORMÅL:

Ved at optimere de diagnostiske værktøjer til udredning af ALS er det vores håb, at vi kan diagnosticere patienterne tidligere i sygdomsforløbet med henblik på at påbegynde medicineringen tidligere, og dermed bremse sygdomsudviklingen.


METODER:

Undersøgelsen med TMS foretages i siddende stilling, hvor en magnetisk spole holdes over venstre eller højre hjernehalvdel. Den magnetiske stimulering af hjernen medfører aktivering af de nerver, der styrer bevægemusklerne omkring tommelfingeren, og derigennem kan hjernens funktioner undersøges.  

 MR-skanningen foretages i liggende stilling, og anvendes til at undersøge hjernens signalstoffer.  

Undersøgelsen varer op til 9 1/2 timer


MULIGT UBEHAG: 

Transkraniel magnetisk stimulering af hjernen medfører øget risiko for anfald hos epilepsipatienter, men ellers er der ingen bivirkninger eller varige følger hos TMS ud over det ubehag, som kan være forbundet med magnetisk stimulering med svag styrke.  Der er ingen kendte bivirkninger ved MR-skanning, hvis man følger de normale sikkerhedsprocedurer for generel MR-skanning


HONORERING (ULEMPEGODTGØRELSE): 

600 DKK. Honoreringen er skattepligtig. Herudover er der mulighed for at få madbillet til hospitalskantinen samt refusion for kørsel og parkeringsbillet.


UNDERSØGELSEN:

Undersøgelsen er godkendt af De Videnskabetiske Komitéer, Region Midtjylland og er anmeldt til Datatilsynet. 

 

KRAV: 

For at kunne deltage i studiet skal du være 50 år eller ældre. Desuden må du ikke have /tidligere have haft nervesygdomme i det perifere eller centrale nervesystem. Ydermere udelukkes du fra studiet, hvis du tager medicin, der er kendt for at påvirke centralnervesystemet. Af sikkerhedsmæssige hensyn udelukkes du også fra studiet, hvis du har metaldele indopereret (gælder dog ikke orthopædiske og dentalimplantater) - fx pacemaker, elektroder, dræn eller shunts. 

 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-201-17
 


Christina S. Nielsen
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 10, parterre
8000 Aarhus C
Tlf: 51868088
chshni@rm.dk