Bookmark and Share
 


Forsøgspersoner med migræne med aura søges til et spændende forsøg!

 

Du kan deltage i dette forsøg, hvis du 

  • har migræne med aura og har 1-6 anfald pr. halvår. 
  • er ml. 18 og 50 år gammel og vejer 60-95 kg. 
  • anvender sikker prævention, såfremt du er kvinde i den fødedygtige alder. 
  • ikke har et dagligt medicinforbrug. 

 

Du kan ikke deltage i dette forsøg, hvis du 

  • er gravid eller ammende kvinde. 
  • har hjertekarsygdomme, for lavt eller for højt blodtryk. 
  • indtager medicin, der forebygger migræne.

 

Baggrund

Hovedpinetypen migræne kan hos en tredjedel af patienterne være ledsaget af forbigående synsforstyrrelser, føleforstyrrelser eller taleproblemer. De tilgrundliggende mekanismer er ukendte og ønskes belyst ved at undersøge Sildenafils virkning på fremkaldelse af aura og hovedpine. Sildenafil er en medicin, der anvendes til behandling af mænd med impotens, men kan fremkalde migrænelignende hovedpine og anvendes som redskab til at undersøge mekanismerne ved migræne med aura.


Fremgangsmåde 

Forsøget består af 2 forsøgsdage á 2 timer forudgået af en almindelig lægeundersøgelse, hvor yderligere information om forsøget vil blive givet. 

Ved lodtrækning er det bestemt, om der gives sildenafil eller placebo (inaktivt stof) 1. forsøgsdag; 2. forsøgsdag gives det stof, der ikke indtages 1. forsøgsdag. Efter indtagelse af stoffet noteres graden af hovedpine på et ark, og der tages endvidere blodprøver. 

 

Sted 

Undersøgelserne foregår på Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital. 

 

Godtgørelse 

Forsøget honoreres med ulempegodtgørelse på i alt ca. 750 kr. (150,-/time) som er skattepligtige. 

 

Kontakt og tilmelding 

Har du lyst til at medvirke, eller er du interesseret i at vide mere om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte:

Jawad Haider Butt, læge, forskningsassistent

Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital 

Tlf.nr: 38 68 12 33, E-mail: jawad_butt91@hotmail.com
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-15008491
 


Jawad Haider Butt
Herlev hospital
Herlev ringvej 75
2730 Herlev
Tlf: 53572815
jawad_butt91@hotmail.com