Bookmark and Share
 


Raske mænd søges til projekt om sammenhængen mellem type-2-sukkersyge og psoriasis

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 27 og 65 år gammel.

Raske mænd (27-65 år) søges til projekt om sukkersyge og psoriasis på Gentofte Hospital. Du skal ikke selv have nogen af disse sygdomme.  Vi vil invitere dig til at deltage som rask kontrolperson i et videnskabeligt forsøg, der beskæftiger sig med sammenhængen mellem psoriasis og sukkersyge. Du skal altså ikke have hverken sukkersyge eller psoriasis for at medvirke som kontrolperson. Projektet udføres på Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital, hvor vi har stor erfaring i forsøgsteknikker relateret til stofskiftet.

 

Formål

Store database-studier viser, at man har en øget risiko for at udvikle diabetes, hvis man har psoriasis. Dette er dog ikke blevet grundigt undersøgt i forsøg med mennesker. Derfor laver vi i øjeblikket et detaljeret forsøg, hvor vi undersøger sukkerstofskiftet hos personer med psoriasis og hos raske kontrolpersoner. På sigt håber vi, at dette forsøg vil bidrage til, at man kan forhindre udviklingen af diabetes hos patienter med psoriasis ved at gribe ind med den rette behandling tidligt i deres sygdomsforløb. Projektet skal også bidrage til at øge opmærksomheden på diabetes som en mulig følgesygdom ved psoriasis.

 

Det praktiske

Projektet består af en kort forberedende almindelig helbredsundersøgelse (forundersøgelse) samt to forsøgsdage:

-       Forsøgsdag 1: Her vil du få indgivet sukkervand, og ved hjælp af blodprøver bestemmes det, hvor meget insulin du producerer. Du får også målt din kropssammensætning af knogle, fedt og muskler ved en helkropsscanning. Varighed: Ca. 4 timer.

 

-       Forsøgsdag 2: Her vil du få foretaget en grundig undersøgelse af dit fedt- og sukkerstofskifte. Du vil få sukkervand og insulin gennem et drop og ved hjælp af blodprøver bestemmes din krops følsomhed for insulin. Din basale energiomsætning vil blive målt, og der vil blive taget 2 små vævsprøver af hhv. fedt- og muskelvæv.  Varighed: ca 8 timer.

 

Deltagelse i forsøget honoreres med 1.500 kr. samt dækning af afholdte transportudgifter for de to forsøgsdage.


Du kan medvirke i forsøget hvis du:

  •       Er mand i alderen 27-65 år  
  •       Ikke har psoriasis eller sukkersyge
  •           Ikke har førstegradsslægtninge med sukkersyge (forældre, søskende eller børn)
  •           Ikke har forhøjet blodsukker til daglig

· 

·   

 

Hvad får du ud af det:

·         En almindelig helbredsundersøgelse inkl. et bredt udsnit af blodprøver

·         Resultaterne fra din kropsscanning inkl. knogletæthed og præcis fedtprocent.

·         Mulighed for at bidrage til vigtig ny viden indenfor psoriasis og dets følgesygdomme.

 

 


 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: H-16033772
 
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-16033772
 


Nina Hoffmann
Center for diabetesforskning
Kildegårsvej 28
2900 Hellerup
Tlf: 25342352
nina.hoffmann.01@regionh.dk