Bookmark and Share
 


KVINDELIGE OG MANDLIGE FORSØGSPERSONER SØGES TIL FORSØG OM ADRENERG STIMULERING (beta2) PÅ MUSKULÆR FUNKTION

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 45 år gammel.
  • Har et bmi op til 26.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

KVINDELIGE OG MANDLIGE FORSØGSPERSONER SØGES TIL FORSØG OM ADRENERG STIMULERING (beta2) PÅ MUSKULÆR FUNKTION


Raske kvindelige og mandlige forsøgspersoner søges til forsøg om betydningen af det adrenerge system (beta2) for kropssammensætning og præstationsevne. Du skal være ikke-ryger, 18-45 år, og uden kendt kronisk sygdom eller fast medicinindtag. Du skal være aktiv/trænet (defineret ved et kondital på >50 ml/kg/min som kvinde og >55 ml/kg/min som mand), og et BMI<26.


Forsøgets formål

At undersøge muskulær funktion, præstationsevne, og kropskomposition under 6 uger med daglig inhalation af astmamedicin (beta2-agonist).


Studiedesign

Du møder ind til et screeningsbesøg hvor din muskelmasse og fedtprocent bestemmes ved dxa-scanning, og dit kondital bestemmes. Desuden vil du blive tilvænnet testen for maksimal voluntær kontraktion af lårmusklen (MVC) og sprinttest på cykelergometer.

Efter screening randomiseres du til enten 6 ugers daglig indtag af astmamedicin, eller en placebo.

Du vil efterfølgende skulle møde til 4 forsøgsdage som alle består af dxa-scanning, VO2max-test, blodprøver, MVC, samt tre sprinttest. Ved 1. og 4. besøg udtages en muskelbiopsi fra lårmusklen under lokalbedøvelse.

 

Der gives honorar på 3000 kr. for gennemførelse af forsøget (skattepligtig B-indkomst). Udgår du undervejs i forsøget udbetales der et forholdsmæssigt honorar.

 

Er du interesseret, eller ønskes yderligere information, kontakt:

 

formoterol@nexs.ku.dk                                            

Søren Jessen, ph.d.-studerende og Morten Hostrup, Lektor, Ph.d.

Institut for Idræt & Ernæring, Københavns Universitet

Universitetsparken 13, 2100 København
 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18007889
 


Søren Jessen
Københavns Universitet
Universitetsparken 13
2100 København Ø
Tlf:
formoterol@nexs.ku.dk