Bookmark and Share
 


Undersøgelser af den tidlige måltidsfase hos unge raske individer

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 40 år gammel.
  • Vejer mellem 65 og 90 kg.
  • Har et bmi op til 25.
  • Er ikke-ryger.

Er Du rask, over 18 år og villig til at deltage i et sundhedsvidenskabeligt projekt om tarmhormoner?

 

Vi er en gruppe ved Biomedicinsk institut ved Panum Instituttet, Københavns Universitetsamt Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling, Rigshospitalet, Københavns Universitetshospital, som forsker i sukkersyge, overvægt og appetitregulering. Vi arbejder bl.a. med hormoner fra menneskets tarm og disses virkning på bugspytkirtlen og mavetarmkanalen. Vi vil spørge, om Du vil være med i et sundhedsvidenskabeligt projekt, der beskæftiger sig med disse hormoner.

 

Deltagelse i forskningsprojektet indebærer: 

1)   Forundersøgelse en morgen/formiddag, varighed ca. 1,5-2 timer

2)   2 forsøgsdage af ca. 2,5 timers varighed. 

 

Hvis Du har lyst til at medvirke og er

·     Rask mand

·     mellem 18-40år

·     Ikke ryger

 

så ring til læge Simon Veedfald (mobil tlf 41 10 25 95) mellem kl. 08-16 

 

Du er også velkommen til at sende en e-mail til veedfald@sund.ku.dk

 

Undersøgelserne foregår Rigshospitalet (Tagensvejskomplexet). Forskningsenheden, Kirurgisk Gastroenterologisk  Afdeling, Rigshospitalet, Københavns Universitet. Dokumenterede transportudgifter dækkes. Ulempegodtgørelse: kr. 1000,00 (skattepligtigt).

 

Projektet er godkendt af De Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden (protokol nr.: H-17036958 ).

 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17036958
 


Simon Veedfald
Hvidovre Hospital
Kettegårds Allé 30
2650 Hvidovre
Tlf: 41102595
veedfald@sund.ku.dk